Hvad er Danske Naturparker?

Danske Naturparker er en mærkningsordning udviklet af Friluftsrådet. Mærkningsordningen giver mulighed for, at større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark, kan blive naturparker. Mærkningsordningen blev lanceret i 2013, og de første pilot- og naturparker blev optaget i foråret 2014.

Danske Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi – ofte af national og international betydning. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal ud over at højne naturrigdommen også give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes natur- og kulturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der forbedrer naturkvaliteten og de rekreative behov.

For at blive optaget som naturpark i Danske Naturparker, skal naturparken opfylde 10 kriterier (se nedenfor). Der er også mulighed for, at der som start opnås status som pilotpark, hvilket betyder, at et område er under udvikling til at blive en naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker. Pilotparkerne skal i starten kun opfylde 7 ud af de 10 kriterier. Pilotparken har derefter 5 år til at opfylde de sidste kriterier. Herefter kan området blive en del af Danske Naturparker.

Naturparker og pilotparker under Danske Naturparker arbejder bl.a. med:

–       Helhedsorienteret planlægning og naturforvaltning

–       En samlet profilering af et område

–       Bedre udnyttelse af de rekreative muligheder og udvikling af friluftsfaciliteter

–       Bedre publikumsstyring og rekreativ infrastruktur

–       En klar og koordineret formidling af et naturområde

–       Markedsføring af lokale produkter

–       Udvikling af bæredygtig turisme i samarbejde med turismerelaterede virksomheder

Vil du vide mere om konceptet Danske Naturparker, kan du finde yderligere informationer på www.DanskeNaturparker.dk

Du kan læse mere om Danske Naturparkers kriterier her

Øvrige naturparker

Naturpark Amager
Naturpark Amager udgør et 3.500 hektar stort areal bestående af Amager- og Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab beliggende mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads. Naturparken byder på et væld af forskellige naturtyper og er samtidig et landskab med spændende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie. Naturpark Amager byder på mange forskellige friluftsfaciliteter, og du kan som besøgende færdes på de vidt forgrenede stisystemer, benytte primitive overnatningspladser, badebroer, ridestier, BMX-bane, modelflyvebane, motocrossbane og fugletårne, der gør oplevelserne i naturen bedre. Tag desuden et smut forbi Naturcenter Amager eller Kongelundsfortet, som er gode afsæt for spændende naturoplevelser for hele familien. Se mere om Naturpark Amager.
Naturpark Christiansø
Den nye naturpark øst for Bornholm er noget helt særligt, den er meget lille. Den består af 1256 ha, heraf er blot 35 ha land. Den nye Naturpark består af de to små beboede klippeøer Christiansø og Frederiksø. Resten er ubeboede klippeøer og skær: Græsholmene, Tat, Østerskær m.fl., samt  vand. Dyrelivet er rigt, og byder bl.a. på sæler og lomvier. Noget andet, der er specielt ved den nye naturpark, er, at den ikke hører ind under en kommune og derfor heller ikke har en borgmester, en kommunalbestyrelse eller en kommuneplan. Området hører under Forsvarsministeriet. Pilotnaturpark Christiansø forankres således til Forsvarsministeriets Klima- og Energistrategi 2012-2015, der iværksætter projektet Grøn Christiansø. Se mere om Naturpark Christiansø.

Naturpark Maribosøerne
Naturpark Maribosøerne på Lolland er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. De fire søer Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø, er omkranset af store skov- og moseområder samt dyrkede marker. Herregårdene Søholt, Ulriksdal og Engestofte, tæt ved søerne, har med deres store skovarealer, enge og relativt store områder af ubebygget agerland sat deres præg på søernes omgivelser, så landskabet i dag er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og landbrugsland midt i det lollandske kulturlandskab. Naturpark Maribosøerne byder på store friluftsoplevelser både til lands og til vands. Kano og kajaksejlads på Søndersø kan være helt fantastiske oplevelser, ligesom der er masser af korte eller længere vandreture i området og skovene omkring søerne. Se mere om Naturpark Maribosøerne.

Naturpark Mølleåen
Blot 30km fra hovedstaden, finder man Naturpark Mølleåen. Se mere om Naturpark Mølleåen.
Naturpark Nakskov Fjord
I Naturpark Nakskov Fjord, finder man en 12km dyb fjord på det ellers flade Vestlolland. Se mere om Naturpark Nakskov Fjord.
Naturpark Nissum Fjord
I det nordvestlige Jylland, finder man Naturpark Nissum Fjord. Se mere om Naturpark Nissum Fjord.
Naturpark Nordals
Søer og fuglekig er blandt de spændende aktiviteter man kan finde i Naturpark Nordals. Se mere om Naturpark Nordals.
Naturpark Randers Fjord
Randers Fjord er med sine 28 km Danmarks længste flodmunding for Danmarks længste å, Gudenåen. Randers Fjord er kendt som et godt fiskevand efter bl.a. sild, aborre, ål, havørred, helt og laks, men der er også fugletårne, vandreruter og sejlads-muligheder ved fjorden. Naturpark Randers Fjord er foreøbig blevet udnævnt som pilot-naturpark og arbejder på at blive mærket under Danske Naturparker. Se mere om Naturpark Randers Fjord.
Naturpark Tolne
Den nordligste af Danske Naturparker, Naturpark Tolne byder på løvskove og istidslandskaber. Se mere om Naturpark Tolne.
Naturpark Vesterhavet
Naturpark Vesterhavet strækker sig som et 9 kilometer bredt bælte langs kysten mellem Blåvandshuk og Nymindegab og udgør et 22.500 hektar stort areal. Med sin særlige egnskarakteristiske natur præget af klitlandskaber, heder, kystnære søer og et rigt fugleliv, udgør Naturpark Vesterhavet et enestående naturområde. I naturparken finder du den genskabte Filsø, som har flere fugletårne placeret langs søbredden. Fra fugletårnene er der en dejlig udsigt over søen og mulighed for at se på det rige dyre- og fugleliv i området. Besøg også det smukke Blåvandshuk Fyr, som byder på en formidabel udsigt over Horns Rev og verdens største havvindmøllepark. Naturpark Vesterhavet er Jyllands første naturområde til at modtage Friluftsrådets kvalitetsmærke ”Danske Naturparker”. Se mere om Naturpark Vesterhavet.
Naturpark Åmosen
Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Naturparken rummer fortællinger fra hele Danmarkshistorien og masser af naturoplevelser ved Tissø. Der er flere fugletårne i naturparken og mulighed for at opleve havørn, isfugle og traner. Besøg også Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor der er naturoplevelser for hele familien. Fugledegård ligger i øvrigt på vandre- eller cykelruten Sjællandsleden. Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker. Se mere om Naturpark Åmosen.
Pilot-naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig
Med skønne hede- og slettelandskaber, ligger Pilot-naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig mellem Skive, Viborg, og Holsterbro Kommune. Se mere om Pilot-naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig.
Pilot-naturpark Ringsted
Sjællands største vandløb, Susåen, ligger i Pilot-naturpark Ringsted. Se mere om Pilot-naturpark Ringsted.
Pilot-naturpark Ådalen
Tryggevælde Å i Stevns Kommune danner ramme for Pilot-naturpark Ådalen. Se mere om Pilot-naturpark Ådalen.
Danske naturparker
Baggrund for Naturpark Lillebaelt

Baggrund

Læs mere om baggrunden for Naturpark Lillebælt her.

Læs mere

Forretningsudvalget

Læs her om forretningsudvalget, og hvem der er medlemmer.

Læs mere
Staurby Skov

Naturparkrådet

Læs mere om Naturparkrådet og hvem der er medlem af rådet.

Læs mere

Projekter og tilskud

Find oversigten over de projekter Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med.

Læs mere

Publikationer

Her finder du Naturpark Lillebælts naturparkplan, folder og andre dokumenter.

Læs mere
Designguide - bro Skaerbaek

Designmanual

Her finder du Naturpark Lillebælts designmanual, logo samt skabeloner.

Læs mere