Udskoling

Bliv Unge Naturpark Ambassadører i Naturpark Lillebælt

I projekt Unge Naturpark-Ambassadører har vi lavet en række forløb, der tager udgangspunkt i problemstillinger i Naturpark Lillebælt. Vi tilbyder 6 mega spændende forløb der er lige til at bruge i jeres undervisning

Ambassadør forløb i Naturparken

Herunder ses de 6 ambassadør forløb i Naturparken

  1. Plastic i Naturparken
  2. Dyrelivet i Naturparken
  3. Kan tang redde verden?
  4. Marsvin og mennesker
  5. Kredsløb
  6. Geografi og landskab i Naturparken

For at blive Naturparkambassadører skal I igennem et fællesfagligt introforløb, hvor vi kommer og fortæller om Naturpark Lillebælt og så skal I til slut præsentere et færdigt produkt, hvor formidling vægtes højt (det kan være formidling til andre klasser eller formidling via teknologi f.eks. QR-koder).

Kontakt din lokale naturpark naturvejleder og hør mere om hvad vi tilbyder og hvordan vi sammen kan tilrettelægge et forløb, der passer lige netop til jeres klasse.

Hvad er iltsvind?

Hvad er iltsvind? Hvorfor opstår det? Og hvordan kan vi undgå det?

Lær om processen som sker, når der ikke er mere ilt i det nederste vandlag, og hvorfor det er så skadeligt og farligt for de dyr, og planter som lever der.

Forløb om iltsvind

Marsvin og mennesker

Hvorfor er marsvin vigtige? Hvad bidrager de med til fødekæden? Og hvilke trusler har de?

Lær mere om den eneste ynglede hval i Danmark, hvordan de finder deres føde, hvad de spiser, og hvordan vi ikke er så forskellige fra dem.

Forløb om marsvin

Kan tang redde verden?

Hvad er tang egentligt? Hvorfor er det vigtigt i havene? Og hvad har det af betydning for klima og global opvarmning?

Lær om fotosyntese, hvilke størrelser og former tang kan have, og hvordan det kan bruges kommercielt og i fødevare.

Forløb om tang

Naturvejlederne / kontaktpersonerne

Birgitte Braae Andresen
Birgitte Braae AndresenNaturvejleder
Bjarne Christensen
Bjarne ChristensenNaturvejleder

Nyheder