Om Naturpark Lillebælt

Danmarks største marine naturpark

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark med et unikt hav- og fjordområde og flere kyst- og landområder, som strækker fra Trelde Næs til Hejlsminde. Naturparken er et samarbejde mellem kommunerne: Fredericia, Kolding og Middelfart.

Naturpark Lillebælt har en størrelse på ca. 370 km2 og der er ca. 201 km2 beskyttet natur – dvs. 54 % af naturparken er beskyttet natur. Ca. 70 % af naturparken er hav.

Ca. 47 % er EU beskyttet natur – Natura 2000-udpegning. Resten af de 54 % er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, natur- eller vildtreservater eller fredninger.

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark med cirka 370 km2. Til sammenligning er Naturpark Vesterhavet 225 km2.

Nationalparkerne er en anden ordning administreret af staten. De to største nationalparker i Danmark er Kongernes Nationalpark Nordsjælland (246 km2) og Nationalpark Vadehavet (1460 km2). Region Syddanmark har nu altså både den største naturpark og nationalpark.

Naturpark Lillebælt repræsenterer både det under vandet, på vandet og på land. Naturpark Lillebælt har en enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi, som vi ønsker at værne om, udvikle og synliggøre.

Naturpark Lillebælt er et vigtigt yngleområde for eksempelvis havørnen, rørhøgen og fjordternen, og for trækfugle som hvinand og toppet skallesluger.

Derudover har Lillebælt verdens tætteste bestand af marsvin. Op mod 3000 af de små hvaler boltrer sig i bølgerne fra juni til september.

Formålet med Naturparken er at styrke og værne om områdets storslåede natur og bidrage til, at lokalbefolkningen og områdets gæster får glæde af naturen omkring bæltet.

Friluftsrådet definerer Naturparker således:

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Marsvin

Foto: Ole Klottrup

Trelde og ramsløg foto Ole Klottrup

Foto: Ole Klottrup

Foto: Ole Klottrup

Foto: Sandra Arvidson

Læs mere om baggrunden for Naturpark Lillebælt
Læs om forretningsudvalget, og hvem der er medlemmer
Læs om Naturparkrådet og hvem der er medlem af rådet
Find oversigten over de projekter Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med
Her finder du Naturpark Lillebælts naturparkplan, folder og andre dokumenter
Her finder du Naturpark Lillebælts designmanual, logo samt skabeloner

Nyheder