Forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt

Forretningsudvalget består af en politiker fra hver kommunes byråd. Det er de tre byråd, som har vedtaget naturparkplanen, og som har besluttet at danne partnerskabet: Naturpark Lillebælt.

Udvalget træffer overordnede beslutninger om Naturpark Lillebælts udvikling og drift og varetager den politiske kommunikation til omverdenen.

Formandskabet går på skift hvert år.

Medlemmer

John Erik Nyborg (A)
Fredericia Kommune
john.e.nyborg@fredericia.dk
Tlf.: 41 23 91 18

Jørn Chemnitz (F)
Kolding Kommune

Tlf.: 60 47 37 63

Jacob Bjørnskov Nielsen (A)
Middelfart Kommune
jacob.nielsen@middelfart.dk
Tlf.: 51 27 90 56

Udvalget er et forretningsudvalg, som har en styregruppe og et sekretariat til at gennemføre udvalgets beslutninger.

Naturparkrådet rådgiver udvalget og styregruppen, så alle interesser bliver hørt.

Kontakt sekretariatets medarbejdere.

Administrativ styregruppe

Den administrative styregruppe består af:

Inger Birkebæk, Kolding Kommune, tlf. 79 79 74 50

Inger Pabst, Fredericia Kommune, tlf. 72 10 76 20

Katrin á Nordi, Middelfart Kommune, tlf. 20 20 54 70

Dokumenter

John Erik Nyborg

Jørn Chemnitz

Jacob Bjørnskov Nielsen

Baggrund for Naturpark Lillebaelt

Baggrund

Læs mere om baggrunden for Naturpark Lillebælt her.

Læs mere
Staurby Skov

Naturparkrådet

Læs mere om Naturparkrådet og hvem der er medlem af rådet.

Læs mere

Projekter og tilskud

Find oversigten over de projekter Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med.

Læs mere

Publikationer

Her finder du Naturpark Lillebælts naturparkplan, folder og andre dokumenter.

Læs mere
Designguide - bro Skaerbaek

Designmanual

Her finder du Naturpark Lillebælts designmanual, logo samt skabeloner.

Læs mere