Velkommen i Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark.
En marin naturpark med det strømmende bælt som kerne, omkranset af smukke kystnære landskaber.
Her findes en af verdens tætteste bestande af hvaler – de små marsvin.
Naturparken arbejder for, at vi sammen skaber et hav af oplevelser,
som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.

Danmarks største naturpark

Naturpark Lillebælt har en størrelse på ca. 370 km2, og der er ca. 201 km2 beskyttet natur .
Det vil sige, at 54 % af naturparken er beskyttet natur. Ca. 70 % af naturparken er hav.

Naturpark Lillebælt repræsenterer både det under vandet, på vandet og på land.
Naturparken har en enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi.

Naturparken arbejder for en bæredygtig udvikling af lokalområdet.

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne: Kolding, Fredericia og Middelfart og er godkendt af Friluftsrådet som Dansk Naturpark 11.12.2017.

afgrænsning naturpark lillebaelt Nov 2017

#naturparklillebaelt