Daginstitutioner

Kære Pædagoger i daginstitutionerne

I skal sammen med jeres børn ud at opleve, hvad der sker i Naturpark Lillebælt. Naturpark Lillebælt tilbyder og skaber gode muligheder for oplevelser, leg og læring målrettet til børn under skolealderen. Vi tilrettelægger et besøg i dialog med jer, så dagen bliver målrettet jeres ønsker og behov.

Daginstitutions aktiviteter i Naturparken

Herunder ses et udsnit af mulige daginstitutions aktiviteter i Naturparken.

  • Vild mad
  • Krible/krable
  • Livet på det lave vand
  • Livet i skovsøen
  • Leg og bevægelse
  • Naturen hvor du bor
  • Science i dagtilbud

Man booker et forløb eller en grejkasse ved at ringe eller skrive en e-mail til os, via kontakt personerne herunder:

Naturvejlederne / kontaktpersonerne

Birgitte Braae Andresen
Birgitte Braae AndresenNaturvejleder
Bjarne Christensen
Bjarne ChristensenNaturvejleder

Nyheder