Projekter prioriteret i 2022-2027

Her en oversigt over nogle af de projekter som Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med.

Hertil kommer de mange projekter som kommunerne og andre er igang med i området, og som er en del af Naturparkplanen.

Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark. Formålet med dette projekt er at forbedre infrastrukturen, anlæg og faciliteter på udvalgte steder i Naturpark Lillebælt til glæde for borgere, gæster og erhvervsliv, med fokus på bæredygtighed og naturen i området. Budget i alt: 95,5 mio. kr. EU-støtte fra Den Europæiske Regionalfond: 17,39 mio. kr. Støtte fra decentrale erhvervsfremmemidler: 11,94 mio. kr. I alt: 29,33 mio. kr. Hertil kommer støtte fra flere fonde og kommunerne. Se mere på projektsiden.

Kolding Stenbank Er et projekt igangsat af Kolding Kommune, både for at skabe social værdi og formidling og forbedringer i havet i form af stenrev. Se mere her.

Nye observationsposter/Naturrum Her kan du opleve naturen og få forskning og formidling vist på samme sted på mindre observationsposter, med midler fra fx Friluftsrådets pulje og LOA. Målet er minimum 3 stk. nye naturrum. Se mere naturrum projektet her

Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab. Sportsfiskere, fritids- og erhvervsfiskere, Destination Lillebælt og forskere går sammen om at skabe nye frivillige aftaler for i fællesskab og fælles forståelse at forbedre fiskebestandene i Lillebælt.

Læs om projektet Bælt i Balance

Smag på Lillebælt Ved sammen at skabe havhaver, certificering af fødevarer m.m. skal vi præsentere madoplevelser, der også giver dig en viden om, hvordan dit lokalområde producerer fødevarer under hensyn til omgivelserne. Projekter udvikles sammen med landbrugskonuslenter, foreninger, producenter, restauranter m.fl. Se mere her.

Bedre adgang og synliggørelse af historiske spor. Museer, foreninger og frivillige går sammen om at synliggøre og skabe bedre adgang til de unikke historiske spor der findes i Naturparken, som fx oversvømmede stenalderbopladser, krigshistorie, Voldene ved Fredericia, Skamlingsbanken og meget mere.

Flere unge naturparkguider i Naturpark Lillebælt. Sammen med skoler, naturvejledere, forskere og foreninger skal folkeskoleelever få mere viden og glæde ved at lære andre om Lillebælts unikke natur og fænomener.

Har du en god grøn idé?

Måske du går med en lyst til at lave et natur- eller friluftsprojekt? Du har eksempelvis en god ide til at forbedre adgangen til naturen? Eller en idé til etablering af shelters eller natur-fitness i dit område. Så har du mulighed for at søge støtte sammen med Naturpark Lillebælt.

Naturpark Lillebælt vil meget gerne høre nærmere omkring dine projekter. Og vi vejleder gerne i forhold til en eventuel ansøgning. Desuden står kommunerne også til rådighed med hjælp og vejledning. Naturpark Lillebælt har ikke selv midler, men kan hjælpe med netværk og ansøgninger.

fugletaarn
le-rydning