Projekter prioriteret i 2018-2020

Her en oversigt over de projekter som Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med.

Hertil kommer de mange projekter som kommunerne og andre er igang med i området, og som er en del af Naturparkplan 2018-2022.

Nye observationsposter/Naturrum Her kan du opleve naturen og få forskning og formidling vist på samme sted på mindre observationsposter. Samarbejde med Dykkerklubben Middelfart, Skærbæk beboerforening og Skibelund Naturskole, med midler fra fx Friluftsrådets pulje. Målet er minimum 3 stk. nye naturrum i den 5-årige periode. Se mere naturrum projektet her

Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab. Sportsfiskere, fritids- og erhvervsfiskere, Destination Lillebælt og forskere går sammen om at skabe nye frivillige aftaler for i fællesskab og fælles forståelse at forbedre fiskebestandene i Lillebælt.

Læs om projektet Bælt i Balance

Vær med i Lillebælts Fiskevenner – Du er velkommen – se mere her.

Lillebælt som Ikon-naturområde.Via banebrydende formidling og tilgængelighed ved og på havet skal Lillebælt blive et ikon for et dansk naturområde med det unikke kystlandskab og marine økosystem symboliseret af marsvinet. Samarbejde med foreninger, Friluftsrådet, turistforeninger m.fl. Der kan søges midler fra fx Nordea Fonden og lokale sponsorer.

Viden om Lillebælt. På kort og hjemmeside skal der være en brugervenlig og unik præsentation af viden, så både besøgende, skoler og borgere får et godt overblik over faciliteter, natur, nyeste forskning og events. Målet er bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse af området. Samarbejde med foreninger, private, forskere og turistforeninger.

Spis Lillebælt Ved sammen at skabe havhaver, certificering af fødevarer m.m. skal vi præsentere madoplevelser, der også giver dig en viden om, hvordan dit lokalområde producerer fødevarer under hensyn til omgivelserne. Projekter udvikles sammen med landbrugskonuslenter, foreninger, producenter, restauranter m.fl.

Frivillige stier i gang ved Drejens Kolding. Ved at lave frivillige aftaler med efterskole og lodsejere håber vi på en rundtur i det smukke område ved Drejens halvøen.

Bedre adgang og synliggørelse af historiske spor. Museer, foreninger og frivillige går sammen om at synliggøre og skabe bedre adgang til de unikke historiske spor der findes i Naturparken, som fx oversvømmede stenalderbopladser, krigshistorie, Voldene ved Fredericia, Skamlingsbanken og meget mere.

Flere unge naturparkguider i Naturpark Lillebælt. Sammen med skoler, naturvejledere, forskere og foreninger skal folkeskoleelever få mere viden og glæde ved at lære andre om Lillebælts unikke natur og fænomener.

Markedsføring af Naturpark Lillebælt. Sammen med Destination Lillebælt, foreninger, turistudbydere, Visit Kolding og Visit Lillebælt skal vi lave infomateriale og pakkeløsninger, som giver gode oplevelser og som skaber bæredygtig turisme, hvor der tages hensyn til lokale værdier.

Har du en god grøn idé?

Måske du går med en lyst til at lave et natur- eller friluftsprojekt? Du har eksempelvis en god ide til at forbedre adgangen til naturen? Eller en idé til etablering af shelters eller natur-fitness i dit område. Så har du mulighed for at søge støtte sammen med Naturpark Lillebælt.

Naturpark Lillebælt vil meget gerne høre nærmere omkring dine projekter. Og vi vejleder gerne i forhold til en eventuel ansøgning. Desuden står kommunerne også til rådighed med hjælp og vejledning. Naturpark Lillebælt har ikke selv midler, men kan hjælpe med netværk og ansøgninger.

fugletaarn
le-rydning