Bliv naturparkspejder og få et mærke til uniformen

Naturpark Lillebælt og Houens Odde Spejdercenter har i samarbejde udviklet fem forskellige aktiviteter, der giver læring og viden om Naturpark Lillebælt, og som giver retten til at få et naturparkspejdermærke. Ordblindeefterskolerne indgår også i samarbejdet og har medvirket til, at aktiviteterne er tilgængelige for ordblinde.

Spejdermærket

Formålet med mærket er at tilbyde et forløb for børn og unge, der giver læring og viden om Naturpark Lillebælt, og som udløser retten til at bære et specifik Naturpark Lillebælt mærke.

”Spejdermærket er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi sammen kan arbejde for at skabe et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på Lillebælt”, udtaler Eea Haldan Vestergaard, Forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt og Kolding Kommunes Byråd (V) ”Jeg er overbevist om, at vi med spejdermærket kan være med til at vække børn og unges nysgerrighed og interesse for Lillebælts natur og marine liv, og få dem ud for at opleve det unikke Lillebælt” fortsætter Eea Haldan Vestergaard.

Forløbet består af fem aktiviteter

  • Spis Lillebælt, der har fokus op at lave mad med naturlige råvarer, som findes i Lillebælt
  • Livet på det lave vand, der har fokus på de finurlige væsener, der lever i Lillebælt, eks. de forskellige rejer
  • Fuglespotter, der har fokus på at spotte fugle kendte i Lillebælt
  • Affald i havet, med fokus på indsamling af affald ved kysten
  • Woop-løb, et løb om naturparken i Woop-appen, med fokus på formidling og læring om naturparken.

For hver af de fem aktiviteter er der udarbejdet et aktivitetsark, der beskriver opgaverne i den enkelte aktivitet. Aktiviteterne er også indtalt som lydfiler, som åbnes via QR koder på aktivitetsarkene. Tre af de fem aktiviteter skal gennemføres for at få mærket.

De forskellige aktiviteter afprøves henover sommeren på Houens Odde Spejdercenter. ”Vi har haft flere af vore Houmænd, de frivillige på spejdercenteret på et Naturparkkursus og vi glæder os til at afvikle de nye aktiviteter for mange af de 5000 spejdere fra 14 lande, der over sommeren vil deltage i spejderlejre på Houens Odde”, udtaler Karsten Vilken Mulvad, Centerleder på Houens Odde Spejdercenter. ”Vi er rigtig glade for at have fået dette samarbejde etableret ”, supplerer Karsten Vilken Mulvad, ”for det bidrager til Houens Odde Spejdercenters mål om at mange flere børn skal have naturoplevelser.”

I efteråret vil de forskellige aktiviteter blive afprøvet af elever fra landets efterskolerne, når de besøger spejdercentrer september. Herefter vil alle spejdergrupper hjemmeboende i naturparkens tre kommuner få mulighed for at tilegne sig naturparkmærket.

De enkelte aktiviteter vil også kunne anvendes af andre gæstende børn og unge på Houens Odde Spejdercenter. Aktiviteterne må gerne gennemføres andre steder end på Houens Odde, og skoler og andre grupper er også velkommen til at benytte aktiviteterne.

Fakta om Houens Odde Spejdercenter

Houens Odde er Nordeuropas største spejdercenter. Her er der rig mulighed for at lade fantasien få frit løb og tage på eventyr. Houens Odde udvikler hele tiden aktiviteter, lejre og oplevelser for alle aldre.

Læs mere om spejdercentret her: https://houensoddespejdercenter.dk/