Naturparkrådet

Et Naturparkråd er en sammensætning af forskellige interessenter i en naturpark.

Naturparkrådet har til formål at bidrage til udarbejdelsen af naturparkplanen samt biddrage til udviklingen af naturparken.

Medlemmer af rådet

Peter Storm (Formand)
Middelfart Kommune
Repræsenterer Middelfart Byråd i naturparkrådet og medlem af forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt

Christian Bro
Fredericia Kommune
Formand for Miljø & Teknikudvalget i Fredericia og formand for forretningsudvalget og rådet for Naturpark Lillebælt

Eea Haldan Vestergaard
Kolding Kommune
Repræsenterer Kolding Byråd i naturparkrådet.
Er også medlem af forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt.

Mads Syndergaard
Dansk Ornitologisk Forening
Repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Naturparkråd Lillebælt

Grethe Andersen
HORESTA, DI, DE, Direktør for Fuglsangcentret
Repræsentant for Horesta

Søren Larsen
Friluftsrådet
Repræsenterer Friluftsrådet i Naturparkrådet

Torben Lindholst
Danmarks Sportsfiskerforbund
Formand for Kolding Sportsfiskerforening

Thorbjørn Sørensen
Teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune
Repræsenterer Destination Lillebælt i Naturparkrådet

Allan Buch
Bælternes Fiskeriforening

Morten Knutson
Kolding Herreds Landbrugsforening
Repræsentant for jordbrugerne langs Naturpark Lillebælt

Karsten Enggaard
Danmarks Naturfredningsforening

Jørgen Hansen
Danmarks Jægerforbund
Repræsenterer Danmarks Jægerforbund i Naturparkrådet

Lars Froberg Mortensen
Museerne i Fredericia

Jakob Harrekilde Jensen
Naturstyrelsen

Ib Jørgen Jensen
Fritidsfiskerne
Formand for Føns Vig Fritidsfiskerforening

Anders Franz Johansen
Destination Lillebælt
Repræsentant for VisitLillebælt og VisitKolding

Dokumenter

Naturparkraadet
Peter Storm

Peter Storm

Christian Bro

Christian Bro

Eea Vestergaard

Eea Haldan Vestergaard

Mads Syndergaard

Mads Syndergaard

Grethe Andersen

Søren Larsen

Søren Larsen

Thorbjørn Sørensen

Thorbjørn Sørensen

Morten Knutson

Morten Knutson

Karsten Enggaard

Jørgen Hansen

Jakob Harrekilde Jensen

Jakob Harrekilde Jensen

Ib Jørgen Jensen

Ib Jørgen Jensen