Naturparkrådet

Et Naturparkråd er en sammensætning af forskellige interessenter i en naturpark.

Naturparkrådet har til formål at bidrage til udarbejdelsen af naturparkplanen samt biddrage til udviklingen af naturparken.

Medlemmer af rådet

Eea Haldan Vestergaard (formand)
Repræsentant for Kolding Byråd og medlem af forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt.

Christian Bro
Fredericia Kommune
Formand for Miljø & Teknikudvalget i Fredericia, repræsentant for Fredericia Byråd og medlem af forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt.

Peter Storm
Middelfart Kommune
Repræsenterer Middelfart Byråd i naturparkrådet og medlem af forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt

Mads Syndergaard
Dansk Ornitologisk Forening
Repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Naturparkråd Lillebælt

Ledig
Repræsentant for Horesta

Søren Larsen
Friluftsrådet
Repræsenterer Friluftsrådet i Naturparkrådet

Torben Lindholst
Danmarks Sportsfiskerforbund
Formand for Kolding Sportsfiskerforening

Allan Buch
Bælternes Fiskeriforening

Morten Knutson
Kolding Herreds Landbrugsforening
Repræsentant for jordbrugerne langs Naturpark Lillebælt

Karsten Enggaard
Danmarks Naturfredningsforening

Jørgen Hansen
Danmarks Jægerforbund
Repræsenterer Danmarks Jægerforbund i Naturparkrådet

Mikael Holdgaard Nielsen
Museerne i Fredericia. For museerne i naturparken.

Jakob Harrekilde Jensen
Naturstyrelsen

Ib Jørgen Jensen
Fritidsfiskerne
Formand for Føns Vig Fritidsfiskerforening

Ledig

Repræsentant for VisitMiddelfart, VisitFredericia og VisitKolding

Harley Bundgaard Madsen
Repræsentant Miljøstyrelsen

Martin Pedersen
Virksomhedsejer og dykker og erhvervspartner i Naturpark Lillebælt

Dokumenter

Naturparkraadet
Eea Vestergaard

Eea Haldan Vestergaard

Christian Bro

Christian Bro

Peter Storm

Peter Storm

Mads Syndergaard

Mads Syndergaard

Søren Larsen

Søren Larsen

Morten Knutson

Morten Knutson

Karsten Enggaard

Jørgen Hansen

Jakob Harrekilde Jensen

Jakob Harrekilde Jensen

Ib Jørgen Jensen

Ib Jørgen Jensen