Loading...
Partner i Naturpark Lillebælt2020-01-14T21:50:39+00:00

Mission for partnerskabet

Sammen skaber vi oplevelser og et stærkt lokalt fællesskab, hvor vi udvikler Naturpark Lillebælt og gør den til noget vi alle sammen er stolte af, og som vi deler og formidler til andre. Det vi har tilfælles er vores vilje til at forbedre vores kunders/gæsters indtryk af naturparkens partnere, faciliteter og oplevelsesmuligheder ved at løfte kvaliteten og bæredygtighed i egne services og produkter.

Se partnerne her:

Aventura Charter

Best Western Plus Hotel Fredericia

Dancamps Trelde Næs

Fornemmelse.dk

Get Outdoor

Hejlsminde Strand Camping

HUSET Middelfart

Madsby Legepark

MIRA III I/S

Sejlskibet FREM

Stenderuphagelejren

Strib Kajakudlejning

Trinity Hotel og Konference Center

Vends motorik- og naturskole

Villa Gertrud

________

Har logger du ind som partner

Hvem kan blive partner

Naturpark Lillebælt indgår partnerskab med turisme- og oplevelsesvirksomheder som er beliggende eller har aktiviteter i en af de 3 kommuner i Naturpark Lillebælt (Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune).

Det får partneren

 • Optagelseskursus
 • Certifikat og partnerskilt efter gennemført optagelseskursus
 • Mulighed for at købe merchandise
 • Synliggørelse af partnere og naturparken
 • Ny viden om naturparken og inspiration til at arbejde med verdensmålene
 • Afholdelse af årligt partnerskabsdag og kendskabsture
 • Hjælp til projektudvikling i Naturpark Lillebælt, herunder afsøgning af fondsmuligheder

Forventninger til partnerne

Forventningerne til turisme- og oplevelsespartnere i Naturpark Lillebælt fremgår af Manifestet og de 7 kriterier, som er udarbejdet sammen med repræsentanter fra turisme- og oplevelseserhvervet.

Manifest

Som partner i Naturpark Lillebælt er vi en del af et fællesskab af professionelle aktører, som udviser stor ansvarlighed overfor naturen og lokalsamfundet. Som partner arbejder vi sammen med Naturpark Lillebælt om at finde en balance mellem at benytte og beskytte naturen, både i vores daglige arbejde og i kommunikationen med andre.

”For os er Naturpark Lillebælt et fyrtårn. Vi er stolte over at drive forretning i Danmarks største Naturpark, fordi vi er med til at tilbyde et hav af gode oplevelser ved, over og under Lillebælt – hele året. Oplevelser, som giver os lyst til at passe på Lillebælt! ”

Vi vil gøre hinanden stærkere, uanset hvilken branche vi kommer fra. Ved at samarbejde og italesætte Naturpark Lillebælt, gør vi området attraktivt og synligt for danske og udenlandske kunder og brugere. Det betyder at vi opfylder følgende kriterier:

Kriterier for partnerskabet med Naturpark Lillebælt

#1: ”Virksomheden er beliggende eller har aktiviteter indenfor Naturpark Lillebælts kommuner: Fredericia, Kolding eller Middelfart”

#2 “Vi deltager i et obligatorisk optagelseskursus og et årligt partnerskabsmøde, samt får tilbud om at deltage i kendskabsture”

#3: “Vi har kendskab til Naturpark Lillebælts vision og mission og arbejder aktivt på at understøtte den”

#4: “Vi er en del af et fællesskab og bidrager til at formidle Naturparkens kernefortælling, ved at synliggøre Naturparkens navn, logo, gode historier og oplevelser i relevante sammenhænge”

#5: ”Vi står inde for et kvalitetsprodukt og opfylder gældende lovgivning indenfor vores område”

#6: ”Vi tager del i udviklingen af bæredygtige tiltag, til gavn for vores egen forretning og Naturpark Lillebælt som helhed”

#7: ”Vi betaler en årlig afgift på 1.000 kr., der dækker de faktiske udgifter til optagelseskursus, kendskabstur og partnerskilt.”

Generelt om Naturparken

Mission og Vision for Naturpark Lillebælt

Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som får os til at passe på og forbedre Lillebælt.

I 2022 er Naturpark Lillebælt:

 1. Kendt for sin unikke marine og kystnære natur symboliseret ved marsvinet
 2. Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivillige samarbejder om at bevare og udvikle vores natur, erhverv og skabe flere kultur- og naturoplevelser
 3. Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem banebrydende læringsoplevelser og forskning

Sådan ansøger du om at blive partner i Naturpark Lillebælt

 1. Udfyld og send online ansøgningsskema med baggrundsinformationer om din virksomhed, samt oplysninger om din bæredygtige profil. Det kræver en rimelig indsigt i forretningen og dens engagement i bæredygtighed, for at kunne besvare spørgeskemaet, og det tager ca. 30 minutter
 2. Din ansøgning er afgørende for hvorvidt du kan få adgang til Naturpark Lillebælts optagelseskurset
 3. Efter optagelseskurset modtager du en godkendelse eller et begrundet afslag via mail
 4. Hvis du bliver partner, modtager du et partnerskabsaftale til underskrift
 5. Når fakturaen er betalt, modtager du et partnerskilt og øvrig materiale om Naturparken

Udfyld ansøgningsskema om partnerskab