Baggrund

Naturpark Lillebælt er godkendt af Friluftsrådet som Dansk Naturpark 11.12.2017. Inden da har kommunerne: Fredericia, Kolding og Middelfart arbejdet som pilotpark siden 2014 med dialog og afklaringer af den naturparkplan, som Naturpark Lillebælt nu styrer efter.

Hvad er en naturpark?

Betegnelsen naturpark skal ikke forveksles med betegnelsen nationalpark.  Ved en nationalpark laves der en statslig lov og udpegning som gælder for hele området og staten finansierer tiltag.

Naturpark Lillebælt opfylder en række kriterier, har fået mærket af Friluftsrådet, og er godkendt som Dansk Naturpark, men kommunerne skal selv finansiere projekter og betale for mærkningsordningen.

Det er væsentligt at bemærke, at Naturpark Lillebælt ikke vil medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Og der kan sagtens være landbrugsjord i naturparken uden dette betyder nye restriktioner.

Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet og eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler. Måske kan chancen for at hive midler til lokale projekter hjem endda blive forøget ved at ligge i en Naturpark.

Hvem står bag?

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne: Fredericia, Kolding og Middelfart. De tre byråd har vedtaget naturparkplanen som naturparken arbejder for.

Forretningsudvalget

Læs her om forretningsudvalget, og hvem der er medlemmer.

Læs mere
Staurby Skov

Naturparkrådet

Læs mere om Naturparkrådet og hvem der er medlem af rådet.

Læs mere

Projekter og tilskud

Find oversigten over de projekter Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med.

Læs mere

Publikationer

Her finder du Naturpark Lillebælts naturparkplan, folder og andre dokumenter.

Læs mere
Designguide - bro Skaerbaek

Designmanual

Her finder du Naturpark Lillebælts designmanual, logo samt skabeloner.

Læs mere