Bælt i Balance

Naturpark Lillebælts største projekt lige nu

Bælt i Balance

Med ”Bælt i Balance” vil Naturpark Lillebælt formidle, forske og forbedre hav- og kystmiljøet ved Lillebælt til glæde for borgere, besøgende og foreninger. Det er et femårigt projekt drevet af tre kommuner i samarbejde med forskningsinstitutioner og mange frivillige og med støtte fra to fonde.

Budget i alt: 35,3 mio. kr. Støtte fra fonde på 17,1 mio. kr.

Tidsrum: April 2020 – April 2025

Hvad gør vi i projektet

 • Vi vil fortælle om og give folk nye gode naturoplevelser ved Danmarks hav og kyst, så folk får en dybere forståelse for de marine og kystnære områder, samt en fascination, glæde og lyst til at besøge hav og kyst på ny.
 • Skabe konkrete forbedringer i havmiljøet – kernen i Naturpark Lillebælt. Der kommer nye stenrev, biohuts (fiskebørnehaver), opfiskning af krabber, frivillige fredninger og mindre støj i havet. Tiltag som skal give bedre levevilkår for torsk, havørred og marsvin og færre krabber. Budget: 6,5 mio. kr. Heraf 3,42 mio. kr. til 8.555 m3 sten og 0,25 mio. kr. til biohuts.
 • Give mere viden om Lillebælt ved forskning i forbedringernes effekt på marsvin, torsk, fiskeyngel og havørred. Budget: 5,6 mio. kr. Heraf 3,38 kr. til DTU Aqua og AU.
 • Formidle viden og forskning til borgere, besøgende og foreninger. Faciliteterne og formidlingen ude ved naturparkens kyst skal forbedres, så særligt skoler og unge får bedre mulighed for at opleve havet, lære og forstå det der sker under overfladen. Budget: 23,2 mio. kr.. Heraf 9,6 mio. kr. til faciliteter og formidling.

Partnerne i Bælt i Balance er:

 • Bælternes Fiskeriforening. Kontakt: formand Allan Buch.
 • Fritidsfiskere og sportsfiskere i Lillebælt. Kontakt: Ib Jensen og Torben Lindholst.
 • Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. Førende i forskning af marsvins adfærd, bioakustik, fødegrundlag og vandringer. Kontakt: seniorforsker Jonas Teilmann.
 • DTU Aqua, førende i overvågning af dansk fiskeri og fiskebestande. Kontakt: Forskningsassistent Marie Frausing og seniorforsker Jon Svendsen.
 • SDU, undersøger formidlingens effekt på unge
 • Visit Middelfart, Visit Fredericia, Visit Kolding, Middelfart Museum, Museerne i Fredericia ,  Museum Kolding.
 • Partnerne i Naturpark Lillebælt
 • Frivillige borgere og foreninger fx dykkerklubber og kajakklubber
 • Naturparkrådet i Naturpark Lillebælt som består af forskellige repræsentanter for foreninger og erhverv.

Projektet er støttet af følgende fonde:

Hvad kan du gøre?

Du må meget gerne være med til dette projekt. Det kan fx være:

 • Udlån af både til forskerne, når de skal undersøge torske/marsvine-rev, smoltrev og reservat.
 • Fangster af torsk og havørred i en bestemt periode så de kan blive mærket og overvåget
 • Adoptere en fiskebørnehave. Hjælp til at passe og følge udviklingen på fiskebørnehaverne, så vi kan se om der kommer flere fisk rundt om dem.
 • Input til nye anlæg langs kysterne som sætter fokus på formidling om hav og kyst
 • Dine fortællinger om Lillebælts hav og kyst fx som formidler eller guide for skoler eller besøgende.

Se mere i disse slides fra Kick Off møde 17. juni 2020

Dyk med ned i Lillebælt og se livet under overfladen

Nyheder

 • Ålegræs med blomster
 • Tangnål i ålegræs

Undervandsengen blomstrer

juli 20th, 2021|0 Comments

Annette Weiss, Naturvejleder i Naturpark Lillebælt De fleste der færdes i og omkring Lillebælt kender til tangskovene. Men ikke alle ved, at der under overfladen også findes frodige og blomstrende enge af planter, der ligner [...]