Naturen og landskabet ved Lillebælt er unikt

Det særprægede havområde indeholder lave og dybe områder, som mod nord indsnævres til en flodlignende rende med den stærkeste strøm i de danske farvande. Det udsætter kysterne for erosion, hvilket skaber helt særlige naturmæssige forhold med blandt andet sjælden værdifuld flora.

Herudover skaber Lillebælt rammerne for verdens tætteste bestand af marsvin, og det er et af landets vigtigste yngle- og rasteområder for fugle knyttet til kyst, strandeng og lavvandede havområder.

Strømmen holder ligeledes store dele af bunden fri for løst materiale, hvilket bevirker en hård havbund. Det skaber, sammen med store vanddybder på op til 80 m, unikke betingelser for fauna og flora, som ikke findes andre steder i de indre danske farvende.

Trelde Naes geologi
Trelde og ramsløg foto Ole Klottrup

En stor del af området er udpeget som internationalt beskyttelsesområde med naturtyper tilknyttet havet og kysterne som lavvandede bugter, rev mv.

Ud over det særprægede hav- og kystområde er de landskabelige naturområder også af særlig høj naturmæssig værdi med bl.a. betydningsfulde skovområder, store strandengsarealer, tidvis våde enge, kalkoverdrev, sure overdrev mv. Landskaberne omkring de fynske herregårde, øerne, kystskovene, Skamlingsbanken og meget mere indbyder sammen med bæltets endeløse muligheder til enestående oplevelser og et aktivt friluftsliv.

Læs mere om

Odderen i Lillebaelt

Odderen

Odderen (gen)indtager Fyn. Læs mere om de nataktive dyr her. 
Læs mere
Havoerred, billede af Kaare Manniche Ebert

Havørreden

En fryd for øjet og en gave til spisebordet. Læs mere om havørreden her. 

Læs mere

Torsken

Naturpark Lillebælt hjælper torsken til bedre levevilkår i Lillebælt. Læs mere om torsken her. 
Læs mere
Marsvin naturpark lillebaelt

Marsvinet

I Lillebælt findes verdens største bestand af marsvin. Læs mere om den lille hval her. 

Læs mere
Orkideer Foto Sandra Arvidson

De danske orkideer

Oplev en sjælden vildtvoksende orkidé, den Store Gøgeurt. Læs mere om orkidéerne her. 

Læs mere
Vandmiljoeet i Lillebaelt

Vandmiljøet

Lillebælt forbinder det brakke farvand Østersøen og det salte Kattegat. Læs mere om vandmiljøet her. 

Læs mere
Geologien i Lillebaelt

Geologien

Sådan er området blevet til. Læs mere om Lillebælts geologi her. 
Læs mere

Nyheder

Pas på hvalerne på sejlturen

juni 27th, 2024|0 Comments

I Naturpark Lillebælt er der stadig en tæt bestand af marsvin, selvom optællinger viser en tilbagegang samlet set i de indre danske farvande. Naturparken og Miljøstyrelsen opfordrer til ansvarlig sejlads, så hvalerne ikke forstyrres af [...]