Støj og marsvin

Pas på Lillebælts små beboere

Når du sejler i Naturpark Lillebælt bør du være opmærksom på, at din båd kan forstyrre havets beboere. Den lille hval, marsvinet, findes i stort tal i Lillebælt, særligt i den smalle del. Og de bruger lyde som en vigtig del af deres liv.

Når du sejler hurtigt, fx mere end 5 knob, kan du forstyrre hvalerne. Undersøgelser viser nemlig, at særligt undervandsstøj fra både har indflydelse på havpattedyrenes adfærd og fødesøgning.

Konsekvenser, hvis du ikke tager hensyn til hvalerne:
– Forstyrrelse af fødesøgning, som kan medføre nedsat fødeindtag, og dermed nedsat fitness, som giver dårligere chancer for både overlevelse og reproduktion
– Flugt fra forstyrrelse, giver højere energiforbrug og dermed nedsat fitness, som giver dårligere chancer for både overlevelse og reproduktion
– Langvarig stress, som giver risiko for sygdom og kortere levealder
– Forstyrrelse af mor/unge-par, giver mindre mulighed for at ungen kan drikke mælk hos moren, som giver mindre energioverførsel til ungen og i værste tilfælde forhøjet ungedødelighed.

Det kan du gøre

Sejl roligt når der er marsvin. Det er især hurtige motorbåde der sejler over 5 knob, der kan forstyrre. Dette gælder særligt i den smalleste del af Lillebælt, hvor koncentrationen af marsvin er størst og marsvinene har sværest ved at svømme væk.

Kend fartbegrænsninger og overhold dem. Der er lovgivning om sejlads på Lillebælt, bl.a. reglement for sejlads med motordrevne fartøjer (motorbåde), herunder vandscootere og jetski m.m. i Fyns Politikreds og i Sydøstjyllands Politikreds. Husk fx at der langs alle kyster og i hele Fænø Sund er regler for kun at sejle 5 knob indenfor 300 meter fra kysten. Og vandscootere m.v. må ikke sejle i de skraverede områder´, som er vist på dette vejledende kort. Du er selv ansvarlig for at kende de nøjagtige og gældende regler og lovgivning på området.

Code of conduct for sejlads omkring marsvin

Som del af projektet Bælt i Balance har Naturpark Lillebælt fået udarbejdet et notat fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Her beskrives adfærdskodeks for hvalturisme og bådaktivitet omkring marsvin i Lillebælt (Code of Conduct).

Se notatet i pdf:

Adfærdskodeks for hvalturisme og bådaktivitet omkring marsvin i Lillebælt (Code of Conduct) (au.dk)

Undervandskamera

Vores undervandskameraer giver et spændende kig på hvad der foregår under havet. Klik her for at se vores live feed.
Se her

Smoltrev

Naturpark Lillebælt hjælper ørredyngel med sikre steder at smoltificere. Læs mere om smoltrev her. 
Læs mere

Torskestenrev

Naturpark Lillebælt hjælper med at genoprette stenrev i havet. Læs mere om torskestenrev her. 
Læs mere
Marsvin

Du kan sejle efter disse regler og være med til at tage hensyn til Lillebælts mange marsvin.

 1. Forsøg altid at nærme dig marsvin parallelt – Aldrig direkte bagfra, fra en afskærende kurs eller direkte imod.
 2. Sejl aldrig aktivt tættere på marsvin end 50 meter.
 3. Sluk altid ekkolod/sonar når man ser på marsvin.
 4. Hvis marsvinet/marsvinene på egen vis pludselig befinder sig tættere end 50 meter fra båden, hold da kurs og hastighed konstant.
 5. Ingen forfølgelse/”jagt” af marsvin med båd, vandski, kajak, surfere, vandscooter eller hurtige sejlbåde.
 6. Undgå pludselige ændringer af hastighed og kurs i nærheden af marsvin. Vær opmærksom på, at det larmer ekstra meget, når der slås bak.
 7. Nærm dig langsomt imod marsvin med max. 5 knob
 8. Begræns din observationstid til 30 min. pr. dyr/flok
 9. Lad marsvinemødre med kalve være i fred. – Afskær aldrig en kalv fra sin mor (ved fx. at bevæge sig mellem dem eller gennem deres svømmeretning)
 10. Vær særlig opmærksom og forsigtig, når marsvin spiser (kan ses ved at dyrene opholder sig samme sted i længere tid/vandet omkring dyrene er lettere brusende eller boblende/ mange korte dyk i afgrænset område)
 11. Vær opmærksom på forstyrrelsestegn (hvis disse forekommer, afslut da observationstid):
  – Pludselig ændring i dykkeadfærd
  – Længerevarende dyk >2 min
  – Marsvinene stopper med at søge føde
 12. Ingen fodring
 13. Ingen svømning nær marsvinene
 14. Maks. 5 knob for alle både inden for en afstand af 300 m fra marsvin

Se film – sådan kan du tage hensyn til marsvin

Opbakning fra lokale både til Code of conduct for sejlads omkring marsvin

En række lokale turbåde og virksomheder bakker op og overholder Code of conduct for ansvarlig sejlads omkring marsvin i Naturpark Lillebælt. Spørg din lokale turbåd eller kig efter dette flag på båden.

Naturpark Lillebælt arbejder for bedre havmiljø hver dag

Støjkampagnen her er ligesom biohuts og torskestenrev, en del af Naturpark Lillebælts Bælt i Balance projekt, som skal skabe forbedringer i Lillebælts havmiljø.

Relevante links:

Sejlskibet FREM

Nyheder