Dialog og spørgsmål

I dialogen med lodsejere og borgere er vi blevet stillet en række spørgsmål, og her er vores svar på nogle af dem.

Vi skal bruge alle de gode spørgsmål og dialogen til at lave en solid forankret naturparkplan, der fortæller, hvad vi vil her i området. Hvad borgere, foreninger, erhverv og politkere gerne vil ad frivillighedens vej.

Vil offentligheden få mere adgang til vores jord, hvis vi ligger indenfor naturparken?

Svar: Nej. Der gælder nøjagtig de samme regler om ejendomsret og lovgivning for offentlighedens adgang indenfor som udenfor en naturpark. Se lovgivningen for adgang i hele landet her.

Får vi stier i vores baghave, fordi vi ligger i en naturpark?

Svar: Nej. Eventuelle ønsker om stier vil altid blive gennemført i samarbejde med berørte lodsejere og altid ad frivillighedens vej. I Middelfart Byråd er der vedtaget en stiplan i 2015, der skal skabe sikre skole- og pendlerveje og styrke de rekreative muligheder for vandre- og cykelture. Middelfart Kommune vil med følgegrupper og dialog med lodsejere arbejde med de enkelte projekter i stiplanen herunder en Lillebæltssti. Der er ingen direkte sammenhæng mellem naturparkafgrænsningen og placeringen af Lillebæltsstien og Middelfarts stiplan. Stien kan både være udenfor eller indenfor naturparkafgrænsningen. Læs stiplanen her.

Hvorfor skal der trækkes grænser på et kort?

Svar: Det er et kriterie for at blive godkendt i Friluftsrådet som Dansk Naturpark. Klik her for at læse mere.

Hvorfor siger I, at grænsen ikke har en betydning?

Svar: Vi siger, at der ikke kommer nye restriktioner og lovgivning som følge af naturparken, men vi håber sandelig at naturparken får stor betydning for en bæredygtig udvikling af vores område og bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse af området i fremtiden.

Får vi ikke turister rendende overalt i sådan en naturpark?

Svar: Vi vil gerne have flere turister til vores naturpark, fordi de lægger penge hos vores virksomheder og i fælles-kommune-kassen. Men vi skal netop finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse i en naturpark, og det skal i høj grad komme borgerne der bor her til gode. En del af naturpark-planen kunne derfor være at styre turisterne fx ved at vise dem, hvilke steder de godt må være, frede andre områder, informere dem og overvåge problemer med affald.

Får vi ikke flere løse hunde med flere besøgende i en naturpark?

Svar: Vi ved ikke om der kommer flere løse hunde, men vi ved at det er meget forstyrrende og utrygt med løse hunde, og naturparken vil fx kunne hjælpe med at informere om reglerne fx via artikler, naturvejledning eller andet. Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster, se lovgivningen her.

Handler grænsen om, om man kan søge fondsmidler eller ej?

Svar: Ja, vi tror på at mulighederne er bedre, når vi har en afgrænset naturpark, hvor lodsejere, erhverv, foreninger og kommuner på tværs er sammen om projekter og ansøgninger. Friluftsrådet har f.eks. åbnet en ordning, hvor der kan søges om friluftsmidler i naturparker. Se her.

Hvad har I tænkt jer, der skal ske konkret indenfor grænsen?

Svar: Det skal I være med til at bestemme. Vi laver kun frivillige projekter. Men i vores naturparkplan kan i se vores forslag baseret på mange samtaler med interessenterne. Se Naturparkplanen her.

Vil det for os i naturparken få betydning i sagsbehandling af en ansøgning om f.eks. udvidelse/ændringer efter husdyrloven eller nybyggeri, ikke mindst hvis der bliver klaget over en afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet?

Svar: Nej det vil det ikke. Der er ikke hjemmel til at bruge en mærket naturpark efter Friluftsrådets ordning i sagsbehandlingen. En mærket naturpark vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet – eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer.

Dialoggrupper oprettet

Baggrund for Naturpark Lillebaelt

Baggrund

Læs mere om baggrunden for Naturpark Lillebælt her.

Læs mere

Forretningsudvalget

Læs her om forretningsudvalget, og hvem der er medlemmer.

Læs mere
Staurby Skov

Naturparkrådet

Læs mere om Naturparkrådet og hvem der er medlem af rådet.

Læs mere

Projekter og tilskud

Find oversigten over de projekter Naturpark Lillebælt i øjeblikket arbejder med.

Læs mere

Publikationer

Her finder du Naturpark Lillebælts naturparkplan, folder og andre dokumenter.

Læs mere
Designguide - bro Skaerbaek

Designmanual

Her finder du Naturpark Lillebælts designmanual, logo samt skabeloner.

Læs mere