15. november 2023

29,3 mio. kr. er på vej til de tre kommuner i Naturpark Lillebælt. Det vil løfte steder som fx Kringsminde i Fredericia, Skamlingsbanken i Kolding og Middelfart Marina, så der kan komme flere bæredygtige besøg og flere investeringer i turisme.

De mange millioner kommer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til udvikling af turismeområder, og det er Naturpark Lillebælt, der har søgt på vegne af de tre kommuner. Støtten er fra Den Europæiske Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Projektet løber fra 2024-2026 og har titlen: ”Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark”. Der er stor glæde i de tre kommuner over at naturpark-samarbejdet bærer frugt også på turismeområdet:

Jacob Bjørnskov Nielsen, formand for Naturpark Lillebælts forretningsudvalg, Middelfart Kommune, udtaler:

 • Vi arbejder sammen for at skabe en naturpark med en natur i balance, fyldt med gode oplevelser. Udover at vi laver projekter som fx stenrev i havet, så skal vi også have flere ud og opleve vores hav og kyst. Så får flere et forhold til vores natur, viden til at passe på den og vi øger vores turismepotentiale. Med dette projekt kan vi forbedre nogle af de største hotspots, altså steder hvor vi gerne vil have folk hen, så vi kan give vores besøgende gode faciliteter og en god oplevelse.

Jørn Chemnitz, repræsentant fra Kolding Kommune i naturparkens forretningsudvalg, udtaler:

 • Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark. I Naturparken er der mulighed for enestående natur- og kulturoplevelser, et aktivt friluftsliv og outdooroplevelser. Det er der en stigende efterspørgsel på fra vores borgere og fra besøgende, og potentialet for endnu flere spændende oplevelser er til stede. Hvis det skal indfries, kræver det, at der bliver etableret nye stier, nye spændende faciliterer som f.eks. på Skamlingsbanken, hvor de nye tiltag kommer til at binde Skamlingsbanken og Lillebælt sammen. Det får vi nu hjælp til, og det er jeg rigtig glad for.

John Nyborg, repræsentant fra Fredericia Kommune i naturparkens forretningsudvalg, udtaler:

 • Dette projekt skal ses som en afgørende trædesten i realiseringen af Naturpark Lillebælts naturparkplan og strategi for 2023-2027, hvor formidling og forbedring af natur og kultur kobles tæt sammen med lokal turisme- og erhvervsudvikling. Projektet indgår som en væsentlig løftestang for at kunne tilbyde lokale borgere og turister faciliteter og aktiviteter, der lever op til de kvalitetskrav og standarder, som der i dag bliver krævet. Samtidig håber vi, at investeringerne skal bringe naturparkens turismeinfrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området fx udbygning af campingpladser eller hoteller – både på kort og lang sigt.

Destination Trekantområdet er med i projektet og har deltaget i ansøgningsprocessen, direktør Martin Perregaard-Bitsch ser et stort aktiv i naturparken:

 • Jeg blev simpelthen så glad, da jeg fik nyheden! Allerede nu er Naturpark Lillebælt med til at løfte området, og denne investering er en enorm gevinst, da den både kan løfte eksisterende projekter, men også kan have en effekt for andre aktører i destinationen. Det forstærker vores generelle tilbud til danske og udenlandske gæster. Det støtter op om den overordnede udvikling, vi ser overalt i turismeerhvervet i Destination Trekantområdet, siger han og uddyber: – Med sine stedbundne kvaliteter, bæredygtige profil og centrale placering i Danmark har Naturpark Lillebælt potentiale til at blive et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt, en ”reason-to-go”, der tiltrækker flere gæster til Trekantområdet og Fyn.

Sådan skal tilsagnet på 29,3 mio. kr. fordeles

 • 5 mio. kr. til udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt
 • 5 mio. kr. til Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter
 • 5 mio. kr. til Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro “Havplatformen Verdens Ende” og en udkigsplatform “Trætoppen”, så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt
 • 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner
 • 3 mio. kr. til nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgård Parken i Fredericia
 • 1,2 mio. kr. til wayfinding, skilte, formidling
 • 1,9 mio. kr. til projektledelse
 • 0,1 mio. kr. revision og evaluering
 • 6,2 mio. kr. til udokumenterede udgifter.

Udover de 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så lægger kommunerne og eksterne fonde 66 mio. kr. i projektet.