I forbindelse med godkendelsen som Dansk Naturpark har de tre byråd besluttet at forbedre organisationen for Naturpark Lillebælt. Et politisk forretningsudvalg er skabt, og de tre politikere ser frem til samarbejdet, hvilket var tydeligt på det første møde med Naturparkrådet d. 8. marts 2018.

Det nye forretningsudvalg består af Christian Bro fra Fredericia Kommune, Peter Storm fra Middelfart Kommune og af formand Eea Haldan Vestergaard fra Kolding Kommune, som er glad for det første møde med Naturparkrådet:

 • Det er utroligt vigtigt, at vi politikere er med inde i Naturparkens maskinrum, så vi kan skabe en god forbindelse mellem de mennesker og de konkrete opgaver naturparken skal arbejde med og de byråd, som i sidste ende er ansvarlige for partnerskabet.

Forretningsudvalget træffer overordnede beslutninger om Naturpark Lillebælts udvikling og drift og varetager den politiske kommunikation til omverdenen.

Udvalget holder møder mindst tre gange årligt med styregruppen og sekretariatet for Naturpark Lillebælt. Derudover mødes udvalget med naturparkrådet mindst tre gange årligt.

 • Dialogen med naturparkrådet har stor betydning for os politikere. Her sidder repræsentanter for mange forskellige interesser og deres råd og anbefalinger er vigtige for vores beslutninger. Samtidig skal de bidrage til vores projekter og til flere oplevelser i området, så jeg glæder mig meget til samarbejdet med dem i de kommende år, siger Eea.

Første møde i forretningsudvalget blev afholdt 7. februar i Kolding og første møde med Naturparkrådet 8. marts i Middelfart. Eea Haldan Vestergaard fortæller om mødet med rådet:

 • Der var en super stemning på mødet. Naturpark Lillebælt er et partnerskab om at skabe flere gode oplevelser ude i naturparken for borgere og besøgende, som giver lyst til at forbedre og bevare vores unikke omgivelser. Det gør vi ved at gå efter enighed og at fokusere på konkrete fælles projekter og interesser, men også ved at få nogle gode debatter og snakke på møderne. Det er alle i naturparkrådet med på, og vi ser alle frem til samarbejdet.

Der er nu afsat flere ressourcer til at gennemføre projekter og til naturvejledning. Der skal også fremadrettet være mere fokus på samarbejdet mellem Visit Kolding, Visit Lillebælt og Destination Lillebælt, og hvordan vi hjælper hinanden og spiller hinanden bedre.

I 2018 er det besluttet at arbejde med følgende konkrete 10 projekter fra Naturparkplanen:

 • Bedre friluftsliv i det syddanske bælt og øhav
 • Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab
 • Rekreativ forbindelser ved Drejens/Houens Odde
 • VidenomLillebælt
 • Marsvinobservationsposter/naturrum
 • De unge naturparkguider
 • Naturpark-vejledning Udvikling
 • Spis Lillebælt
 • Naturpark Lillebælts markedsføring til turister
 • Synliggørelse af historiske spor

Se mere om projekterne i naturparkplanen:

Naturparkplan 2018-2022_EndeligtilVedtagelse

 

Fotos fra Rådsmøde 8. marts 2018:

Naturparkraadet Naturparkraadet2 Naturparkraadet3