Lyt til Lillebælt

Lyt til marsvinene under havoverfladen

Kom med ned under overfladen, og lyt til en helt anden verden på en ny måde.Naturpark Lillebælt samarbejder med forskere på Aarhus Universitet om at give nye oplevelser og læring.
Målet er at få os til at holde af og passe på livet under havoverfladen.

LYT TIL LILLEBÆLT
Lyttestation Annette Weiss

Annette Weiss, NaturparkLillebælts Naturvejleder

Nu kan du komme endnu tættere på alle de marsvin, der lever i Lillebælt.

Verdens første online lyttestation, hvor alle kan komme og lytte med, er blevet indviet på Gl. Havn i Middelfart. Her kan du 24 timer i døgnet gå om bord i styrehuset ved Lillebæltværftet og lytte til livet under havoverfalden.

Forberedelserne til lyttestationen begyndte i marts 2017, hvor forskere fra Aarhus Universitet, teknikere fra det engelske firma Seiche og Naturpark Lillebælts naturvejleder Annette Weiss lagde det cirka 200 meter lange lyttekabel på havbunden ud for Sildemarken.

“Det var en hård, men sjov opgave. Det var hårdt at bakse rundt med de tunge betonfliser på bunden, som kablet skulle fastgøres til. Vandet var fire grader, og efter en time i vandet var jeg godt kold.

Dykkermæssigt var det en svær og hård opgave. Men det blev opvejet af, at vi torsdag aften kunne høre, at marsvinene væltede rundt ude i vandet.

Vi kunne sidde og se alle kliklydene på skærmen og høre dem. Det var det hele værd. Vi havde været hele følelsesregisteret igennem den dag. Spænding, frustration. Og til sidst glæden over, at det lykkedes”, fortæller Annette Weiss, der ud over naturformidler er uddannet erhvervsdykker.

Nu ligger kablet på bunden af Lillebælt, og det skal forhåbentlig i flere år opsamle de lyde, marsvinene og skibene laver i bæltet.

Dataene skal bruges til et forskningsprojekt om marsvins påvirkning af støj, fortæller seniorforsker ved Aarhus Universitet, Jonas Teilmann.

“Forskerne er nysgerrige efter at vide, hvad der styrer, hvornår marsvinene er ved Middelfart, og om det er styret af strøm, temperatur, saltindhold eller støj fra skibe m.m. Det skal hjælpe til at forstå marsvins livsvilkår, og hvordan vi beskytter dem, så de også vil være i Lillebælt i fremtiden. En anden vigtig ting dette projekt giver os er, at vi kan formidle alt, hvad der foregår under overfladen med 24-timers liveadgang til livet i Lillebælt”, fortæller Jonas Teilmann.

Undervandsmikrofonen, som det engelske firma Seiche Ltd har sponsoreret, er den første af sin slags, som alle vil få adgang til.

Den ligger i Lillebælt ud for stenrevet ved Dykkerklubben ”Marsvinet”. Lyden af Lillebælt kommer via et søkabel ud til en højtaler i styrehuset ved Lillebæltværftet.

Foreningen Lillebæltværftet har renoveret styrehuset og lagt frivillige timer til projektet.

Ikke kun i Middelfart, skal man kunne lytte med, men i hele verden via den app, der er under udvikling af firmaet MapCentia i samarbejde med Geo Fyn og Naturpark Lillebælt.

Samtidig arbejder Marine Science og Consulting, en non-profit forskningsvirksomhed, på at få udlagt en målebøje samme sted i Lillebælt, der måler salt, temperatur og strømforhold i Lillebælt.

Både dette og lyttestationen vil være startskuddet til et stort forskningsprojekt, der skal vise hvordan hele økosystemet i Lillebælt fungerer, og hvordan vi kan forbedre forholdene, så f.eks. torsken og andre vigtige fisk kan komme tilbage i samme omfang som tidligere.

At der er så mange med i samarbejdet om lyttestationen glæder formanden for Naturpark Lillebælt, Johannes Lundsfryd.

“Middelfart er et af de bedste steder i Danmark, hvis man vil se marsvin, fordi man kan få øje på dem fra kysten, når de kommer op til overfladen for at trække vejret.

Nu kommer man også til at kunne høre dem, når de svømmer forbi. Vi tror grundlæggende på, at vi bliver bedre til at passe på naturen, når vi forstår den, og den nye lyttestation hjælper til det”, siger Johannes Lundsfryd og fortsætter; det her samarbejde er et super eksempel på, hvad vi gerne vil i Naturpark Lillebælt.

Vi kobler ny viden og læring med en spændende oplevelse, som man blandt andet kan nyde med sine børn. Jeg tror på, at det bliver en meget fascinerende og ægte oplevelse. For der er jo ingen garantier. Selvom vi har en af verdens tætteste populationer af de små hvaler, er det jo ikke sikkert, at de er der første gang, man stikker hovedet forbi. Så meget desto større bliver oplevelsen, den dag man kan høre kliklydene og kigge ud af ruden og se marsvinene springe i strømmen”, siger Johannes Lundsfryd.

Dataene, som lyttekablet indsamler fra Lillebælt, sendes til og gemmes i en database kaldet Viden om Lillebælt. Her kan apps og hjemmesider trække lyde, temperaturdata, strømdata m.m.

Efterhånden som data indsamles kan man visualisere og formidle i forhold til årstider, strømforhold og tilstedeværelsen af skibe – til glæde for gæster og til stor gavn for forskningen.

Naturpark Lillebælt fungerer som projektkoordinator og laver formidlingen med hjælp fra mange partnere – bl.a. Middelfart Museum, Fredericia Museum, VisitMiddelfart, Middelfart Kommune og forskere fra Aarhus Universitet, DTU Aqua og SDU.

Da lyttestationen blev indviet 29. april 2017 myldrede det med sæl- og hvalinteresserede forskere i Middelfart. Indvielsen lå nemlig samtidig med, at European Cetacean Societys store havpattedyrskonference i netop Middelfart.

Lyttestation Jonas-Teilmann

Seniorforsker ved Aarhus Universitet, Jonas Teilmann.

Undervandsmikrofonens placering ved Gl. Havn i Middelfart

Undervandsmikrofon

Sådan ser undervandsmikrofonen ud, også kaldet en hydrofon.

Johannes Lundsfryd, Middelfarts borgmester

Johannes Lundsfryd, Middelfarts borgmester

Lyttestation styrehuset

Styrehuset på Gl. Havn, der huser den nye lyttestation

Vandre ruter

Naturpark Lillebælt og samarbejdet med forskerne

Naturpark Lillebælt har som pilotnaturpark i flere år arbejdet sammen med en række forskere fra forskellige forskningsinstitutioner om at få mere viden om det helt unikke økosystem, som Lillebælt er. Ved at undersøge sammenhængen mellem de dramatiske strømforhold, planteplankton og forekomst af fisk og marsvin kan forskerne finde ud af, hvordan økosystemet hænger sammen – til brug for hele det danske hav. I Lillebælt kan der på et lille havområde måles på mange parametre, og målingerne er her meget tydelige, da der sker rigtig meget i Lillebælt.

Fakta om marsvinet i Lillebælt

Lillebælt er kendt for sin store bestand af marsvin, som man jævnligt ser fra både kyst og både. Her er over 3000 dyr samlet på et lille område, og derfor er det faktisk et af de steder i verden med flest hvaler på et lille havområde. Det skyldes det helt særlige økosystem der er i Lillebælt.

Lyt til lillebælt

Hør Søren Larsen fortælle mere om det lille marsvin, og hvordan den rent faktisk bruger lyden til at fange fisk, eller nogle af de andre spændende lyde der er at finde i Lillebælt.

Nyheder

Pas på hvalerne på sejlturen

juni 27th, 2024|0 Comments

I Naturpark Lillebælt er der stadig en tæt bestand af marsvin, selvom optællinger viser en tilbagegang samlet set i de indre danske farvande. Naturparken og Miljøstyrelsen opfordrer til ansvarlig sejlads, så hvalerne ikke forstyrres af [...]