Kulturhistoriske spor i Danmarks største naturpark

Lillebælts kystområde er et kulturlandskab, hvor forhistoriens og nutidens bønder, stormænd, embedsmænd, politikere, konger og krige har påvirket naturen og sat sig fysiske spor i landskabet.

Her har vi forslag til ruter med forskellige emner, hvor du kan komme tæt på fortidsminderne og dykke ned i Lillebælts kulturhistorie. Sporene er udarbejdet sammen med museerne i naturparken.

Kort over Stenderupruten

Gå på opdagelse i det forhistoriske landskab i Stenderupskovene

Turen har som formål at gå på opdagelse i Stenderupskovenes mange fortidsminder fra oldtid, middelalder og nyere tid. Her kan du både se og høre om alt fra begravelser fra stenalderen og bronzealderen til fund af gamle dyrkningssystemer, jernalderbosættelser og voldsteder fra middelalderen.

Du kan gå eller cykle ruten Stenderupskovene – turen er på 6,2 km. I dag er området ejet af Naturstyrelsen og udlagt til urørt skov.

Ruten er udarbejdet af Museum Sønderjylland.

Se på kort

Gå på opdagelse i historien om marsvinejægerne i Middelfart

Turen har som formål at gå på opdagelse i historien om Middelfarts kongelig privilegerede marsvinjagt. Her kan du høre om marsvinjægernes jagt på marsvin i Lillebælt, om organiseringen af jagten og formålet med at jage marsvin. Turen tager dig med til de vigtigste historiske steder i det gamle Middelfart.

I dag er marsvinet fredet, og det stortrives med en stor bestand i Lillebælt. I Gl. Havn finder du en marsvin-lyttepost, som giver dig en unik mulighed for at høre marsvinets lyde i sit rette element under vandet i Lillebælt.

Punkterne på ruten ligger med kort afstand – turen er på ca. 1,5 km og er velegnet til gående. Ruten er udarbejdet af Middelfart Museum

Se på kort

Gå på opdagelse i historien om magten over Lillebælt og Lillebælt i krig

Turen har som formål at gå på opdagelse i Naturpark Lillebælt for at se og høre spændende historier om magt og krig. Du kan høre om en arkæologisk udgravning, hvor fundene vidner om magtelitens kontrol over Lillebælt i vikingetid, og du kan ved selvsyn se kongens magt repræsenteret ved bevarede rester af borganlæg. Du kan ligeledes se og høre om svenskekrigene, de to slesvigske krige og 2. Verdenskrig.

Du kan enten dykke ned i historien via kortet her, eller køre ud til de enkelte punkter på ruten. Nogle punkter på ruten er formidlet på stedet via en infotavle.

Ruten er udarbejdet i samarbejde med museerne i Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle Museerne, samt Langelands Museum.

Se på kort

Gå på opdagelse i Fredericia Fæstnings historie

Turen har som formål at gå på opdagelse på Fredericia Vold for at høre spændende historier om nordens største fæstningsanlæg som bygningsværk og en fæstningsby under tre krige. Fæstningsbyen har således været hårdt prøvet under tre krige. Under svenskekrigene i 1657-1660 blev byen af to omgange erobret, plyndret og nedbrændt. De to slesvigske krige midt i 1800-tallet bød både på en besættelse af fæstningsbyen og to massive bombninger samt en rømning af Fredericia Fæstning.

Turen er en gårute på ca. 3,3 km ad stier på det fredede fæstningsværk. Kørestolsvenlig.

Ruten er udarbejdet af Fredericia Museum.

Se på kort
Ålefangst_Kolding Stadsarkiv

Gå på opdagelse på åleruten

Turen har som formål at lære dig om ålefiskeri og ålehandel. Lillebælts beliggenhed har muliggjort storstilet fiskeri og handel, og mange fiskere og forhandlere oplevede stor økonomisk gevinst. Kolding by var hjemsted for flere store fiskeeksportører, og blev en overgang kaldt ‘Danmarks åleby’.

I dag er der ikke mange procent tilbage af den ålebestand, der blev halet i land helt frem til 1960’erne. Der indføres jævnlige forbud mod ålefangst for hele EU – f.eks. er ålefangst forbudt for alle fritidsfiskere i hele 2023. Dette sker med henblik på at beskytte og genoprette bestanden.

Alle stop på ruten kan findes til fods, på cykel eller ved at parkere bilen i nærheden.

Ruten er udarbejdet i samarbejde med museerne i Middelfart, Fredericia og Kolding.

Se på kort

Kulturhistoriske spor i Danmarks største naturpark

Lillebælt er arkæologisk set et vigtigt område og indeholder på begge sider af bæltet mange registreringer af fortidsminder og menneskelig aktivitet. I nyere tid har Lillebælt været en vigtig færdselsåre gennem hele Danmarks historie. Følger du de kulturhistoriske spor, enten fysisk eller digitalt hjem fra din stue, kan du gå på opdagelse i Lillebælts kulturlandskab.

Vil du læse mere om Lillebælts kulturarv, så har vi samlet flere informationer til dig her

Middelfart Museum
Fredericia Bymuseum

Nyheder