DTU Aqua mangler torsk, som skal bruges til undersøgelse af et nyt stenrev og et frivilligt reservat i Tybrind Vig. Frivillige fiskere, som kan fange torsk og levere dem levende til forskerne, skal bare ringe.

Ring til Marie

Der skal fanges op til 100 torsk i Tybrind Vig-området, hvor der er udlagt et nyt stenrev målrettet torsk og etableret et frivilligt fiskereservat. Torskene skal mærkes af DTU Aqua og følges i nogle måneder, så vi bedre kan forstå effekterne af vores tiltag i havet.  Nogle fiskere er i gang, men der er brug for flere kræfter for at fange så mange som muligt. Torskene kan godt være under mindstemålet, men skal være mindst 22 cm.

Hvis du vil hjælpe og vide mere hvordan, så skynd dig at ringe til ph.d.-studerende Marie Hartlev Frausing på tlf.: 28 44 58 30

Formålet er mere liv og mere viden

Der blev som del af projektet Bælt i Balance i 2023 udlagt omkring 5.400 tons sten fra Norge på 6-8 meters dybde i Tybrind Vig. Der plejede at være mange naturlige stenrev i de danske farvande, men i dag er mange af dem forsvundet, fordi der de sidste 100 år er blevet fisket mange sten op af havet til havne og moler. Det nye stenrev skal være et nyt levested for dyr og planter, særligt torsk. Ved at frede det og 830 ha hav i 5 år for fiskeri håber aktørerne i lokalområdet, at få flere fisk især torsk tilbage til området og at blive klogere på effekterne af stenrevet og fredningen.

Effekterne måles med sendere og mikrofoner

Effekterne skal måles ved at indsamle op til 100 torsk i vigen. De udstyres med en lille cylinderformet sender, som udsender et akustisk signal, som bliver opfanget af lytteposter med mikrofoner. Dermed vil forskerne fra DTU Aqua kunne spore fiskenes bevægelsesmønstre med en højere detaljegrad end tidligere studier.

Hvad betyder den frivillige fredning i Tybrind Vig?

Fredningen betyder, at hele området på ca. 8 km2 friholdes for fiskeri. Fiskeri med stang fra kysten er dog tilladt. Fredningen er frivillig og fiskeri genåbnes efter 5 år, dvs. i januar 2028. I 2026 forventes rapporter fra projektet Bælt i Balance. Rapporterne vil bidrage til at forstå, om den frivillige fredning kan hjælpe torsk og marsvin.

Den frivillige fredning i Tybrind Vig gælder således stadig, og det er kun i forskningsøjemed, at der må fiskes i området.

Stenrevet og fredningen af Tybrind Vig er del af projektet Bælt i Balance

De tre kommuner i Naturpark Lillebælt har sammen sat gang i projektet ”Bælt i Balance” i samarbejde med forskningsinstitutioner og frivillige og med støtte fra: Nordea-fonden, VELUX FONDEN og Friluftsrådet

Se mere her. Torskestenrev – Naturpark Lillebælt (naturparklillebaelt.dk)