Kolding Stenbank

På Kolding Havn er oprettet en stenbank, der skal indsamle sten til et kommende stenrev i Kolding Fjord eller Lillebælt. Borgere og virksomheder er inviteret til at donere deres sten, så stenrevet bliver et fælles folkeligt projekt. Formålet er at formidle havmiljøet og engagere borgerne i Naturpark Lillebælt samt at forbedre miljøforholdene i Naturparken.

Hvad er et stenrev?

Et stenrev er en samling af større sten på havbunden, der ligger fast på havbunden og ikke flyttes af bølger og strøm. Der er to typer af stenrev, et spredt stenrev – der består af spredte sten på havbunden og et huledannende rev – med sten der ligger oven på hinanden der danner huler og sprækker som kan tiltrække fisk, krabber, hummer og lignende.

Stenrev er et vigtigt levested for mange dyr og planter i havet. Her lever bl.a. muslinger og tang der kræver et hårdt underlag at hæfte sig til og hvor fisk og krabber kan finde skjul og føde.

På grund af stenfiskeri op gennem tiden, er mange stenrev forsvundet i Naturparkområdet. Stenbanken vil samle sten ind, så vi kan genetablere stenrev i området. Stenrev der kan bruges til formidling og være til gavn for havmiljøet og biodiversiteten.

Hvilke sten kan bruges?

Stenbanken foretrækker marksten eller natursten af granit på størrelse med en håndbold eller større. (ingen flint helst ikke) Mindre sten tager vi også imod de vil blive brugt i andre naturprojekter, som fx gydegrus i åerne.

Hvem kan bidrage til stenbanken?

Alle borgere og virksomheder er velkomne til at bidrage med sten. Der arbejdes i øjeblikket på at lave aftaler med landbruget, kommunens genbrugspladser og andre virksomheder.

Hvem står bag stenbanken og hvor ligger den?

Det er Kolding Kommune og Naturpark Lillebælt, som står bag stenbanken. Vi ligger på Kolding Havn, som har stillet et areal til rådighed for Kolding Stenbank. Hvis du ønsker at donere sten skal du aftale nærmere med stenbankens bestyrer. Henning Bech-Larsen på henbe@kolding.dk eller telefon: 21 77 15 30


 

Nyheder fra Kolding Stenbank