Kolding Havn stiller nu et større areal til rådighed for Kolding Stenbank, som er ved at drukne i egen succes

Det stod ikke mejslet i sten, at Kolding Stenbank ville blive en succes, da projektet blev lanceret i oktober 2019. Kort efter lanceringen stillede Kolding Havn et areal på knapt 300 m2 til rådighed for Stenbanken.

I starten var det dog ikke de store mængder sten, der kom ind: Et par trailerfulde sten fra naturelskende borgere synede ikke af meget. Men alligevel kom der efterhånden skred i donationerne til Stenbanken. Først kom der mere end 100 m3 sten, som var i overskud fra nedlæggelsen af Baltic Pipe under Lillebælt, og kort derefter fulgte mange landmænd, som havde samlet sten op på deres marker.

Efterfølgende er der løbende indkommet sten fra flere borgere og landmænd, som havde fået en container stillet ud – og langsomt, men sikkert, blev hele arealet udnyttet til sidste kvadratmeter.

 

Tredobling af arealet

Der er brug for mere plads, derfor har Kolding Havn og Stenbanken netop indgået en ny aftale, der indebærer, at Stenbanken fremover kan råde over det tredobbelte areal. Aftalen træder i kraft 1. februar 2022.

”Vi er virkelig glade for, at Kolding Havn nu har stillet flere m2 til rådighed for Stenbanken”, fortæller Stenbankens direktør Henning Bech-Larsen. ”At have en samarbejdspartner som Kolding Havn er guld værd for et projekt som vores”.

I aftalen indgår, at arealet stilles gratis til rådighed for Stenbanken, der ikke har et egentligt budget. ”Vi er fuldstændig afhængige af virksomheder, der ligesom Kolding Havn tager ansvar for, at naturen bliver genoprettet”, siger Henning Bech-Larsen.

Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen siger om Kolding Havns involvering i projektet ved at opbevare sten til det kommende rev i Lillebælt: ”Vi hjælper gerne til i et projekt som dette, hvor formålet er et bedre miljø for fiskeyngel på havnens fortrappe i Lillebælt.”

Inden længe begynder det igen at strømme ind med endnu flere store natursten til Stenbanken.

”Vi har fået tilsagn om to store donationer, som vil flerdoble Stenbankens ”kapital” og gøre os endnu mere solide” fortæller stenbankdirektøren. ”Vi har endnu ikke en præcis dato for det første bidrag, men vi forventer, at det bliver engang i maj/juni”.