Projekt: Infrastruktur til flere bæredygtige besøg

Naturpark Lillebælt får bedre faciliteter

Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark

Formålet med dette projekt er at forbedre infrastrukturen, anlæg og faciliteter på udvalgte steder i Naturpark Lillebælt og skabe afsæt for positive afledte effekter for borgere, gæster og erhvervsliv, herunder især det lokale turismeerhverv. Investeringerne skal bringe naturparkens infrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området og det skal give flere bæredygtige besøg som får os til at holde af naturen og Lillebælt.

Budget i alt: 95,5 mio. kr.

EU-støtte fra Den Europæiske Regionalfond: 17,39 mio. kr.

Støtte fra decentrale erhvervsfremmemidler: 11,94 mio. kr.

I alt: 29,33 mio. kr.

Hertil kommer støtte fra flere fonde og kommunerne.

Tidsrum: 2024 – 2026

Hvad gør vi i projektet?

Projektet skal levere en lang række nye faciliteter i kommunerne: 

 • Udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt
 • Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter
 • Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro “Havplatformen Verdens Ende” og en udkigsplatform “Trætoppen”, så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt
 • Flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner
 • Nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgård Parken i Fredericia
 • Wayfinding, skilte, formidling.

Projektet er med til at løfte naturparkens mission: Sammen skaber vi en naturpark med en natur i balance fyldt med et hav af gode oplevelser. Projektets beskrevne investeringer i turismeinfrastruktur vil være med til at danne grobund for flere gode oplevelser og bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark. Visionen er, at naturparken bliver kendt for sin enestående marine og kystnære natur, og at de investeringer, der sættes i gang i 2024-2026, skaber afsæt for flere private investeringer og samarbejder i området.

Partnerne i projektet er:

 • Middelfart Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Kolding Kommune
 • Destination Trekantområdet
 • Destination Fyn

Projektet er støttet af de tre kommuner bag naturparken og en række eksterne fonde samt Den Europæiske Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Nyheder