Mange skal ud på Lillebælt her i sommerferien. Men husk dyrene under overfladen. Som del af projektet Bælt i Balance har Naturpark Lillebælt fået udarbejdet et notat fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Her beskrives adfærdskodeks for hvalturisme og bådaktivitet omkring marsvin i Lillebælt (Code of Conduct).

Hvis du sejler på Lillebælt og i fjordene ud til Lillebælt, så husk at din motor kan påvirke havets beboere. Marsvinet findes i stort tal i Lillebælt, og de kan blive påvirket. Når du sejler hurtigt, fx mere end 5 knob, kan du forstyrre hvalerne. Undersøgelser viser nemlig, at særligt undervandsstøj fra både har indflydelse på havpattedyrenes adfærd og fødesøgning.

Du kan se vores anbefalinger, vores code of conduct her:

Se code of conduct for Lillebælt

En lang række lokale turbåde og virksomheder bakker op og overholder Code of conduct for ansvarlig sejlads omkring marsvin i Naturpark Lillebælt. Også de lokale marinaer bakker op om projektet.

Miljøstyrelsen har også fokus på udfordringerne med støj. Se mere her.

Information om havpattedyr, forstyrrelser og støj