Gadus morhua

De danske farvande er et af hjemstederne for den atlantiske torsk. Den bor på havbunden eller i bunden af fjordene. Torskens æg udklækkes i vandoverfladen, hvorefter torskelarverne flyder rundt i vandet. De vokser sig efterhånden til fiskeyngel og begynder deres rejse ind mod kysten, hvor de kan gemme sig nær bunden. Små torsk vil gerne gemme sig i ålegræs, men da der er sparsomt med disse levesteder for tiden, kan de også finde læ i stenrev eller biohuts.

Der er særligt behov for at vi kan hjælpe de små torsk med at finde steder at gemme sig. International Union for the Conservation of Nature (IUCN) har nemlig kategoriseret den atlantiske torsk som ”vulnerable”. På trods af at en kønsmoden hun torsk kan gyde op til ni millioner æg, bliver mange af dem ikke befrugtet, og mange af dem der gør, bliver spist inden de vokser sig store nok til selv at gyde. Det er blandt andet fordi de små torsk ikke har nok steder at gemme sig i vandet fra de større rovfisk.

Torsken kendes på sin skægtråd under hagen, samt dens to gatfinner og tre rygfinner. Den varierer i farven alt efter hvor den lever, men er som regel grålig med grønne, brune, gule, eller røde farver. Torsken kan blive rigtig stor. Helt op til 150m i de danske farvande og veje næsten 50kg. Det er dog sjældent at de bliver så store, da de fleste torsk der fanges i Danmark, typisk vejer under 10kg.

Bælt i Balance

Naturpark Lillebælts projekt Bælt i Balance, skal være med til at genoprette torskebestanden i Lillebælt. Ved hjælp af stenrev og biohuts, vil naturparken sørge for at torskeyngel har flere steder at gemme sig fra de større rovfisk, og #nakogædenkrabbe initiativet skal være med til at mindske bestanden af krabber, som også spise små fisk.

Marsvinet i Lillebaelt

Marsvinet

I Lillebælt findes verdens største bestand af marsvin. Læs mere om den lille hval her. 
Læs mere
Odderen i Lillebaelt

Odderen

Odderen (gen)indtager Fyn. Læs mere om de nataktive dyr her. 

Læs mere
Orkidéer i Lillebaelt

De danske orkideer

Oplev en sjælden vildtvoksende orkidé, den Store Gøgeurt. Læs mere om orkidéerne her. 

Læs mere
Havoerreden i Lillebaelt

Havørreden

En fryd for øjet og en gave til spisebordet. Læs mere om havørreden her. 

Læs mere
Vandmiljoeet i Lillebaelt

Vandmiljøet

Lillebælt forbinder det brakke farvand Østersøen og det salte Kattegat. Læs mere om vandmiljøet her. 

Læs mere