Formand for Naturpark Lillebælt og V-politiker fra Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard er klar til at søge store danske fonde som VELUXFonden og Nordeafonden om et projekt, der kan skabe bedre balance i Lillebælt og fjordene.

Lige nu er der megen omtale af de mange krabber der findes i fjorde og bælter i Danmark, særligt i trekantområdet. Medlem af naturparkrådet for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch får mange krabber i nettet og forsøger at sælge dem og dermed få lidt økonomi i krabberne, som ellers bare smides ud igen.

Men vi skal fokusere på hele økosystemet for, at vi for alvor kan gøre noget ved de mange krabber. Vi skal skabe bedre balance mellem krabber og de fisk, der spiser krabber fx torsk. Torsken er også en fisk, som fiskerne savner i Naturpark Lillebælt, så derfor går hele naturparkrådet, fiskere, forskere, naturfolk og byrådene i gang med at gøre forholdene bedre.

Naturparkrådet afholdt møde torsdag d. 20. september i Fredericia, hvor de mange krabber og ubalancen i fjord og bælt blev drøftet.

Eea Vestergaard

Eea Haldan Vestergaard fortæller:

– Vi vil som naturpark søge midler til at gå i gang med et projekt, vi kalder Bælt i balance. Vi vil gerne lave konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø – hele fundamentet for naturparken. Det er vigtigt for fiskere, borgere og turismen. Det konkrete kunne fx være nye stenrev, at plante ålegræs eller lave frivillige fredninger for fiskeri. Men vi skal også have forskningen med, så vi ved, hvad der virker, og hvordan det hele hænger sammen – fra havstrømme, over fisk til hvaler og sæler. Målet er flere store torsk i Lillebælt – så de kan spise krabber, og så vi får en bedre balance i havet.

Projektet vil desuden søge penge til at formidle denne nye viden og forskning om havet ud i naturparken, ud til borgere og foreninger. Forskerne formidler deres viden og inspirerer til oplevelser og læring og får også selv informationer fra borgerne om havet.

Forskerne kommer med løsninger.

Seniorforsker Jon Svendsen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) er med i projektet og har gode ideer til, hvad der vil virke i Lillebælt. Forskning fra stenrev i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev viser, at flere stenrev giver flere torsk og færre krabber. Og færre krabber vil formentlig fremme ålegræs, som er gode skjulesteder for fiskene. Små torsk overlever bedre og vokser hurtigere, når der er meget ålegræs. Undersøgelserne er baseret på undervands-optagelser, der kan ses her

Udover DTU Aqua er forskere fra Aarhus Universitet og fra Marine Science & Consulting med i projektet for at forske i marsvin og havstrømme.

Vi sikrer et bedre og sundere hav

Projektet har et samlet budget på ca. 30 mio. kr. og de tre kommuner skal selv medfinansiere en del af det. De tre kommuner i Naturpark Lillebælt vil gerne være med til projektet. –

–  Vi ser vores hav og kyst som en unik egenskab ved vores kommuner. Vi nyder som borgere at bo her ved havet og tjener penge på turisme og erhverv knyttet til havet – Vi mener i naturparken, at vi skal investere noget i at få et bæredygtigt hav – og vi håber meget at få politikere og fonde med på den vision.

Slutter Eea Haldan Vestergaard.