Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur

Naturpark Lillebælt har fået midler fra Lokale & Anlægsfonden, og det betyder at arbejdet med at etablere tre nye naturrum i Naturpark Lillebælt, nu kan sættes i gang. Friluftsrådet har tidligere givet tilsagn om midler til projektet.

De tre nye Naturrum i Naturpark Lillebælt bliver startskuddet til de mange nye initiativer der skal igangsættes i naturparken. Det bliver starten på at synliggøre området både lokalt og nationalt og ikke mindst det første eksempel på, hvordan naturparken fremover vil arbejde på at mobilisere de mange gode kræfter der findes ude i lokalområderne.

Der placeres et naturrum i hver kommune med hver sit tema:

  • Fugle og friluftsliv
  • Havet og friluftsliv
  • Kystlandskab og friluftsliv

Med de tre nye Naturrum vil vi udbrede kendskabet til områdernes mange oplevelser, naturperler og kulturhistorie. Målet er desuden at få os til at holde af og passe på områdets værdier.

De besøgende skal gennem den planlagte formidling gøres nysgerrige og blive inspireret til på egen hånd at søge videre ud i området for at opleve eller være aktive. Muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen vil også blive formidlet i naturrummene. Naturrummene er placeret tæt på havet, hvorfor det er muligt at være aktive både til vands og til lands.

Naturrummene skal desuden være udgangspunkt for formidlingsture i området.

Solkaer Enge

Ved Solkær enge etableres et naturrum med temaet “fugle og friluftsliv”. Naturrummet skal ligge ved udløbet fra Solkær Enge og skal kunne fungere som et fuglekiggertårn, stjernekiggested og som et mødested for naturparkens besøgere. Fortællingen om Solkær Enge er dets fantastiske fugleliv, hvor hundredvis af svømme- og vadefugle holder til. Området er i den forbindelse blevet et attraktivt sted at begive sig hen for rovfugle, som ofte kommer til syne på engene til glæde for naturparkens besøgere. Når mørket falder på, skaber området desuden mulighed for observationer af himmelrummet uden forstyrrende baggrundslys.

 

kanalbyen

I Kanalbyen i Fredericia etableres et naturrum med temaet “Havet og friluftsliv”.  Ideen med dette naturrum er, at der skal laves en mobil grejbank og informationsrum, der visuelt skal ligne et marsvin – et symbol, der kendetegner vandet omkring Lillebælt. Oplevelsen for den besøgende er ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet mm., hvilket skal gøre den besøgende klogere på livet under vandet.

 

Roejle Klint

Røjle Klint får et naturrum over temaet “kystlandskab og friluftsliv”. Røjle Klint er et af de bedste steder i landet at opleve efterdønningerne fra istiden. Aflejringer fra tre istider er synlige. En vandretur fører de besøgende forbi den sjældne 37 meter høje Røjle Klint. Kysten er speciel. Jorden skrider, falder og løber fra alle vinkler. Træerne hænger med kronen nedad eller har rødderne strittende ud i intetheden. Geologien er særegen i Danmark. Baggrunden for Naturrummet er at bidrage til en forståelse af områdets særlige natur. Øverst i de stejle klinter graver digesvalerne dybe redehuller ind i gruslagene.

 

Flere naturrum
På sigt etableres Naturrum ved alle de særlige hotspots i Naturpark Lillebælt. Naturrum med hver sit tema der repræsenterer områderne. Designet af det enkelte naturrum skal tilpasses områdets værdier og tema, men samtidig skal alle naturrummene have et fælles udtryk som er helt særligt for Naturpark Lillebælt.

Marsvinet som er Naturpark Lillebælts symbol bliver også et element i formidlingen i alle Naturrummene.

 

Yderligere information kontakt: Projektkonsulent Merete Nørgaard merete.norgaard@middelfart.dk

 

Hvad er Naturrum?

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler ”det lokale særpræg”. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker .