Naturpark Lillebælt og Vores Natur-Under vandet inviterede til web-konference om iltsvind i de indre danske farvande  og i Lillebælt den 2. december 2020 på Severin Kursuscenter.

Stor tak til de to foredragsholdere:
  • Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, ansvarlig for de nationale iltsvindsrapporter.
  • Morten Holtegaard Nielsen, forsker og  indehaver af Marine Science & Consulting.

 

I kan se hele web-konferencen på to timer her, hvor formand for naturparkrådet Peter Storm byder velkommen:

De to oplægsholdere fortæller bl.a. om, hvordan iltsvind opstår, iltsvinds rolle i medielandskabet, overvågning af iltsvind og den historiske udvikling gennem de år, hvor der er målt på iltindholdet i de indre danske farvande. Desuden omtaler de resultater fra et næsten afsluttet forskningsprojekt, der er finansieret af Velux-Fonden, om de seneste opdagelser om iltsvind, hvor de vil komme ind på iltsvinds dynamik især i Lillebælt under overfladen og præsentere væsentlige overvejelser vedrørende overvågning af iltforholdene i de danske farvande. Der er også dialog og svar på spørgsmål fra salen og fra web.
Hvis man ikke fik svar på sit spørgsmål på selve konferencen, så skriv til os i Naturpark Lillebælt.

 

Du kan læse mere i forskernes slides fra mødet:

 

Arrangementet var en del af Vores Natur – Under Vandet