Biohuts

Biohuts – Fiskebørnehaver

Begyndelsen af februar 2022 har åbnet for et nyt og spændende kapitel i Naturpark Lillebælt. Det franske selskab Ecocean har installeret biohuts flere steder i både Middelfart, Fredericia, og Kolding.

Biohuts er bure fyldt med tomme østersskaller, som hægtes fast i havne for at hjælpe med at skabe et nyt økosystem for fisk i området. På grund af flere århundredes menneskelig udvikling, har vi taget meget natur fra dyreriget, som ikke har mulighed for at leve i sådanne unaturlige miljøer. De mange havne rundt om i verden, har taget så meget plads fra fisk, at overlevelsesraten for fiskeunger er skræmmende lav. Visse fiskearter har en overlevelsesrate på 10% i naturen som den er i dag. Derfor har Ecocean opfundet biohuts. Disse biohuts skal bidrage med levesteder til småfisk, så de kan gemme sig fra de større rovfisk, indtil de vokser sig store nok til at overleve i havet.

Småfisk kan gemme sig i østersskallerne, mens burene fungerer som et ekstra beskyttende gitter hvor rovfisk ikke kan komme ind og spise de mindre fisk. Med tiden, opstår der en naturlig algebelægning på østersene, hvilket giver endnu mere beskyttelse til de små fisk. Samtidig, danner østersene og algerne mad til småfiskene, så de kan vokse sig store. Derfor kaldes biohuts også for fiskebørnehaver, da de passer på de fiskeyngel.

Ecocean har god erfaring med at hjælpe små fiskelarver med at overleve, ved hjælp af fiskefarme, som var et forgangsprojekt til biohuts. Tidligere, fangede man fiskelarver for at sætte dem i fiskefarme, hvor de kunne vokse før de blev sat tilbage i havet. Dette gav fiskelarverne en overlevelsesrate på 70-80%, inden de blev sat fri i havet igen.

Det er meget vigtigt at få genoprettet balancen i havet, så fiskebestandene kan holdes sunde. Biohuts giver fiskene mulighed for at leve i menneskeskabte havne, hvor de ikke har kunne leve før. Ved hjælp af biohuts, håber Naturpark Lillebælt og Bælt i Balance projektet, at forbedre forholdene for særligt torskebestanden i Lillebælt. Der er nemlig ikke så mange torsk i vandet som der burde være.

Den lave torskebestand i Lillebælt gør det svært for fiskere at fange torsk. Derfor, håber Naturpark Lillebælt at netop torskeyngel vil få glæde af de nye biohuts, så der kan komme nok torsk til at gavne havmiljøet og spisebordet.

Om Biohuts

Det franske firma Ecocean fra Marsaille opfandt biohuts i 2012. Naturpark Lillebælt arbejdede sammen med Ecocean om at sætte biohuts op i naturparken. To biologer fra Ecocean, Etienne og Remy, tog turen til Lillebælt for at give nye hjem til torskeyngel.

Remy træk i dykkedragten og hoppede ned i det vinter kolde hav langs havne og marinaer i Naturpark Lillebælt, hvorefter Etienne hejste de østersfyldte bure ned i vandet, så Remy kunne spænde dem fast til havnene.

Projektet er støttet af følgende fonde:

Der er 7 lokationer med fiskebørnehaver
Thomas Christiansen, http://www.fornemmelse.dk/

Smoltrev

Naturpark Lillebælt hjælper ørredyngel med sikre steder at smoltificere. Læs mere om smoltrev her. 
Læs mere

Torskestenrev

Naturpark Lillebælt hjælper med at genoprette stenrev i havet. Læs mere om torskestenrev her. 
Læs mere

Oplev biohuts

De 56 biohuts sidder rundt om ved havnene i Middelfart, Fredericia, og Kolding Kommune. Det er muligt at se fiskebørnehaverne og de små fisk og krebsdyr som lever der. Biohutsene hænger nemlig sådan at man kan stå på havene og kigge lige ned i vandet.

Der er sæt biohuts op i Kolding Inderhavn, Kolding Lystbådehavn Nord og Syd, Skærbæk Lystbådehavn, Kanalbyen Fredericia, Middelfart Marina, og Lillebæltværftet i Middelfart.

Dyk med ned i Middelfart Marina

Nyheder