Vil du være lokal guide?

Har du en særlig passion eller viden, du har lyst til at formidle til andre?

Så er Naturpark Lillebælts tilbud om at blive certificeret lokalguide lige noget for dig!

Lokale guider er et tilbud til dig, der gerne vil formidle i naturparken, men mangler viden om hvordan. Elsker du at fortælle om flagermus, fortidsminderne i skoven, tage besøgende med på en stjernekiggertur, samle svampe eller urter til snaps? Er du til at lave noget med fordybelse eller meditation i naturen, til en fælles tur til hest eller noget helt tredje? Så er det lige dig, vi har brug for.

For at blive certificeret lokal guide skal du gennemføre et todages kursus for at lære noget om naturparken og for at styrke din formidling. Kurset er tilrettelagt af Naturpark Lillebælt i samarbejde med Friluftsrådet.

Naturpark Lillebælt kan sagtens bruges til andet en traditionelle naturvandringer. Derfor vil vi oprette et korps af lokale guider, der kan give naturparkens beboere og gæster nogle helt specielle og personligt prægede oplevelser. Du bestemmer selv om dine ture skal vare en time, en hel dag, eller være en pakke med afstikkere til spisesteder, museer eller andre besøgssteder i naturparken. Du bestemmer også selv om turene er gratis eller, om de må koste noget.

De lokale guider er ikke en konkurrent til naturparkens eksisterende naturvejledere, der i forvejen arrangerer et væd af ture, men et supplement til disse. Der kan derfor også være mulighed for at arrangere noget i samarbejde med dem.

geologi i naturparken
Lillebælts Hemmeligheder
geologi i naturparken
Lillebælts Hemmeligheder

Deltag i gratis kursus

Naturpark Lillebælt har i samarbejde med Friluftsrådet sammensat et kursus med en række tilbud til dig mod, at du opfylder nogle krav.

Du får et gratis kursus, hvor du får grundviden om naturparken, om gældende regler for adgang i naturen, og tips til formidlingsteknikker, så du kan føle dig sikker og dine gæster kan mærke, at de er i gode hænder.

Du vil modtage:

 • Et kursus på to dage
 • Et diplom, der dokumenterer dine kvalifikationer som lokalguide og din tilknytning til naturparken
 • Adgang til et netværk du kan sparre med
 • En præsentation af dig og de andre lokale guider på vores hjemmeside
 • Mulighed for annoncering på en af naturparkens platforme

Vi forventer af dig til gengæld, at:

 • Du vil arrangere og gennemføre guidede ture i Naturpark Lillebælt
 • Du vil sætte dig ind i og holde dig ajour med Naturpark Lillebælts generelle fortælling
 • Du vil være en god ambassadør for Naturpark Lillebælt
 • Du vil deltage på et årligt opfølgningsmøde
 • Du vil henvise til de andre lokale guiders arrangementer

Kurset vil indeholde:

 • Viden om danske naturparker
 • En præsentation af Naturpark Lillebælt
 • Regler for færdsel i naturparken
 • Formidlingsteknikker
 • Hjælp til planlægning og udvikling af ture
 • Partnerskab med turismeerhverv og andre

Kurset er gratis for deltagerne. Der er plads til maks. 20 deltagere på kurset.

Hvordan udvælger vi guiderne?

Naturparken ønsker, at der dels bliver en vis geografisk spredning på lokalguiderne, og dels en vis spredning på interessefelt. Såfremt mere end 20 viser interesse for kurset, forbeholder naturparken sig ret til at tildele pladserne, så der blandt det kommende korps af lokalguider kan tilbydes ture og oplevelser inden for både natur, kulturarv og friluftsliv geografisk spredt i naturparken.

Lokale Guider kurset gennemføres i samarbejde med Friluftsrådet og Danske Naturparker og er støttet af Nordeafonden.

Få yderligere informationer om lokale guider og tilmeld dig til kurset hos.

Bente Møller JessenLokal Guide
bmje@kolding.dk
+45 79 79 74 27
Merete NørgaardLokal Guide
merete.norgaard@middelfart.dk
+45 88 88 48 34
Annemette BargumLokal Guide
annemette.bargum@fredericia.dk
+45 41 13 90 23

Nyheder