Bliv partner i Naturpark Lillebælt

Som turisme- og oplevelsesaktør i Naturpark Lillebælt kan du blive en del af et stærkt lokalt fællesskab, hvor du er med til at udvikle naturparken og gør den til noget vi alle sammen er stolte af, og som også fremtidige generationer kan få glæde af. Lige nu kan du som partner konkret hjælpe med at minimere krabbebestanden i Lillebælt, indsamle penge til Naturpark Lillebælts marsvinefond og fjerne affald ved kysten og i naturen – alle 3 indsatser er en del af initiativet Partnere for et Bælt i Balance

Hvorfor skal du blive partner?

Manifest: Som partner i Naturpark Lillebælt er vi en del af et fællesskab af professionelle aktører, som udviser stor ansvarlighed overfor naturen og lokalsamfundet. Som partner arbejder vi sammen med Naturpark Lillebælt om at finde en balance mellem at benytte og beskytte naturen, både i vores daglige arbejde og i kommunikationen med andre.

”For os er Naturpark Lillebælt et fyrtårn. Vi er stolte over at drive forretning i Danmarks største Naturpark, fordi vi er med til at tilbyde et hav af gode oplevelser ved, over og under Lillebælt – hele året. Oplevelser, som giver os lyst til at passe på Lillebælt! ”

Vi vil gøre hinanden stærkere, uanset hvilken branche vi kommer fra. Ved at samarbejde og italesætte Naturpark Lillebælt, gør vi området attraktivt og synligt for danske og udenlandske kunder og brugere. Det betyder at vi opfylder følgende kriterier. Se herunder.

Ansøg om partnerskab


Som partner får du
:

 • Optagelseskursus
 • Certifikat og partnerskilt efter gennemført optagelseskursus
 • Mulighed for at købe merchandise
 • Synliggørelse af partnere og naturparken
 • Ny viden om naturparken og inspiration til at arbejde med verdensmålene
 • Afholdelse af årligt partnerskabsdag og kendskabsture
 • Hjælp til projektudvikling i Naturpark Lillebælt, herunder afsøgning af fondsmuligheder
Ansøg om partnerskab

Kriterier for partnerskabet

#1: ”Virksomheden er beliggende eller har aktiviteter indenfor Naturpark Lillebælts kommuner: Fredericia, Kolding eller Middelfart”

#2 “Vi deltager i et obligatorisk optagelseskursus og et årligt partnerskabsmøde, samt får tilbud om at deltage i kendskabsture”

#3: “Vi har kendskab til Naturpark Lillebælts vision og mission og arbejder aktivt på at understøtte den”

#4: “Vi er en del af et fællesskab og bidrager til at formidle Naturparkens kernefortælling, ved at synliggøre Naturparkens navn, logo, gode historier og oplevelser i relevante sammenhænge”

#5: ”Vi står inde for et kvalitetsprodukt og opfylder gældende lovgivning indenfor vores område”

#6: ”Vi tager del i udviklingen af bæredygtige tiltag, til gavn for vores egen forretning og Naturpark Lillebælt som helhed”

#7: ”Vi betaler en årlig afgift på 1.000 kr., der dækker de faktiske udgifter til optagelseskursus, kendskabstur og partnerskilt.”

Hvad får du som partner?

 • Optagelseskursus
 • Certifikat og partnerskilt efter gennemført optagelseskursus
 • Mulighed for at købe merchandise
 • Synliggørelse af partnere og naturparken
 • Ny viden om naturparken og inspiration til at arbejde med verdensmålene
 • Afholdelse af årligt partnerskabsdag og kendskabsture
 • Hjælp til projektudvikling i Naturpark Lillebælt, herunder afsøgning af fondsmuligheder
Ansøg om partnerskab

Sådan ansøger du om at blive partner i Naturpark Lillebælt

 1. Klik på knappen “ANSØG OM PARTNERSKAB” under punkt 6, for at åbne et nyt vindue med spørgeskemaet
 2. Udfyld og send online ansøgningsskema med baggrundsinformationer om din virksomhed, samt oplysninger om din bæredygtige profil. Det kræver en rimelig indsigt i forretningen og dens engagement i bæredygtighed, for at kunne besvare spørgeskemaet, og det tager ca. 30 minutter
 3. Din ansøgning er afgørende for hvorvidt du kan få adgang til Naturpark Lillebælts optagelseskurset
 4. Efter optagelseskurset modtager du en godkendelse eller et begrundet afslag via mail
 5. Hvis du bliver partner, modtager du et partnerskabsaftale til underskrift
 6. Når fakturaen er betalt, modtager du et partnerskilt og øvrig materiale om Naturparken
Ansøg om partnerskab

Nyheder