Gudsoe Vig skibsvrag

På bunden af Gudsø Vig ligger et skibsvrag. Hvad er det for et skib, og hvorfor ligger det der? Det forsøgte en gruppe internationale studerende i marinarkæologi at finde ud af på deres sommerskole. Sommerskolen er arrangeret af Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg med hjælp fra Naturpark Lillebælt.
De arkæologiske undersøgelser passer fint i tråd med Naturpark Lillebælts interesse i at formidle Lillebælts enestående kystnære og maritime kulturarv. Lillebælt kan betragtes som en kulturhistorisk landevej gennem historien med sin funktion som bl.a. transport og handelsvej.

Det faktum, at Lillebælt er en snæver tragt med adgang til og fra Østersøen, har langt tilbage i historien givet anledninger til magtdemonstrationer og kontrol over området. Naturparken finder det vigtigt at få fortalt de mange historier om Lillebælt fra forhistorien og til i dag. Hvilken historie fortæller skibsvraget på bunden af Gudsø Vig mon?

Foreløbige resultater viser, at der er tale om et mindre fragtfartøj af træ sandsynligvis fra 1800 tallet. Der ligger eks. en masse mursten rundet omkring skibet, der måske også kan indikere, hvornår skibet sådan cirka er fra. Vi venter spændt på hvad forskerne finder frem til.