Naturpark Lillebælt har været pilotpark siden 2014. I perioden har vi opnået en række resultater, fx:

  • Nye snorkelstier
  • Nye unge naturparkguider
  • En årlig begivenhed Lillebælts Hemmeligheder med ca. 700 besøgende i 2017
  • Mere naturvejledning og formidling
  • Verdens første offentlige online marsvinepost, hvor vi lyttet til Lillebælt og de mange marsvin.
  • Fundraising

Og så har vi arbejdet på at få lavet en god plan sammen med borgere, foreninger og erhverv. Denne naturparkplan er grundlaget for, at vi nu er godkendt som Dansk Naturpark. Vores naturparkråd har spillet en vigtig rolle i denne proces.

Se en status og snapshots fra pilotperioden her.