Når man i de kommende dage kører på landevejene i Kolding, Fredericia og Middelfart, vil man kunne møde brune hovedvejsskilte som henviser til Naturpark Lillebælt. Og der er flere skilte på vej, så flere mennesker kan få øjnene op for den værdi naturparkerne skaber i lokalområdet.

6 skilte, men flere er på vej
I første omgang opsættes der 6 skilte rundt omkring i naturparkens kommuner. 2 i Kolding, 2 i Fredericia og 2 i Middelfart. I de kommende år, vil der blive sat flere skilte op på indfaldsvejen til naturparken og med udgangspunkt i de 25 hotspots, som markerer særlige områder som er værd at besøge. Andre naturparker er også begyndt at sætte dem op, heriblandt Naturpark Tolne og Naturpark Åmosen, og det forventes at flere vil følge trop.

”De Danske Naturparker skal være mere synlige i landskabet, så flere mennesker ved at de findes. Hver naturpark har nogle særlige kendetegn. I Naturpark Lillebælt har man gennemført mange gode projekter til gavn for havmiljøet og vil også i fremtiden sætte fokus på, hvordan vi sammen kan passe på Lillebælt”, siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel
Danske Naturparker er et kvalitetsstempel, som administreres af Friluftsrådet. Det er større sammenhængende naturområder, hvor der er plads til både natur og mennesker fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares.

Mærkningsordningen sikrer en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken. Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark og har været det siden 2017. En stor del af arbejdet går på at forbedre havmiljøet i Lillebælt.

Princippet om inddragelse og frivillighed
Et bærende element for etableringen af en naturpark er princippet om inddragelse og frivillighed. Der gælder samme regler indenfor som udenfor naturpark-grænsen. Dette skaber forståelse, ejerskab og medansvar blandt de involverede aktører. ”Og det ændrer sig ikke med opsætningen af de nye skilte”, pointerer Jørn Chemnitz, formand for naturparkens forretningsudvalg. Tværtimod, så håber vi, at det bliver mere synligt, at vi gerne vil lave flere frivillige samarbejder for at sikre, at også fremtidige generationer kan opleve vores smukke lille bælt.