afgraensning Nov 2017

Naturpark Lillebælt har nu afsendt ansøgning om at blive mærket Dansk Naturpark til Friluftsrådet. Pilotnaturparken har fået godkendt naturparkplanen i alle tre byråd i Kolding, Fredericia og Middelfart og er nu klar til at modtage Friluftsrådets vurdering af ansøgningen. Der forventes svar midt i december, og hvis det er positivt, får vi Danmarks største naturpark i Trekantområdet.

Som pilotpark har de tre kommuner allerede arbejdet sammen om flere projekter og med en lang række aktører, som alle glæder sig til, at naturparken fremadrettet kan fokusere på konkrete projekter, nu som en mærket Dansk Naturpark.

Naturpark-konceptet passer ind i de rammer som de tre kommuner i en årrække har stillet op i kommunesamarbejdet i Trekantsområdet og i fælles kommuneplan. De tre byråd vil naturparken. Formand for Naturparkrådet og borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd siger:

Det er fantastisk, at vi nu er så langt, og at vores samarbejde omkring Lillebælt kan give os Danmarks største naturpark. Lillebælt er fantastisk, og naturparkmærket kan være en løftestang for vores områdes udvikling, hvad enten vi skal forbedre naturen, øge friluftslivet, turismen og antallet af tilflyttere, eller når kommunerne skal søge penge til lokale projekter og partnerskaber. Tak til alle der har medvirket, særligt til medlemmerne af naturparkrådet, som har været meget aktive i skabelsen af naturparkplanen.

Kriterier for at blive Dansk Naturpark

For at blive Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning, skal man opfylde 10 kriterier. En af dem er, at minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. I Naturpark Lillebælt er dette opfyldt med en god margin. Naturpark Lillebælt er på 36.950 ha (ca. 370 km2), og der er 20.121 ha beskyttet natur inden for afgrænsningen. Over 54 % af området er altså allerede eksisterende beskyttet natur.

Naturpark Lillebælt kan blive Danmarks største naturpark. Til sammenligning er Naturpark Vesterhavet: 225 km2, mens de to største nationalparker i Danmark er Kongernes Nationalpark Nordsjælland: 246 km2 og Nationalpark Vadehavet: 1460 km2.

Naturpark Lillebælt er særlig, fordi det er en marin naturpark med ca. 70 % hav. Her findes noget af Danmarks helt særlige vilde natur fx de små hvaler marsvinene, sæler og mange forskellige fisk og havplanter.

Se de 10 kriterier her:

http://www.friluftsraadet.dk/media/524080/kriterier_danske_naturparker.pdf

 

Hvad vil naturparken?

Naturparkplanen i dens endelige udformning med den endelige afgrænsning er vedtaget i de tre byråd, senest den 25. september i Kolding. Inden vedtagelsen har der været en dialog med foreninger, borgere og erhverv om naturparkens mål, ønskede projekter og afgrænsningen af naturparken. Nogle borgere er i denne proces kommet ind i naturparken, mens andre igen er kommet ud. Det vigtigste er ikke afgrænsningen, men de konkrete projekter og frivillige samarbejder, som naturparken skal arbejde med i perioden fra 2018 – 2022 til glæde for borgere og besøgende. Du kan finde alle 42 projekter beskrevet i Naturparkplan for Naturpark Lillebælt, men vi vil fx arbejde med:

  • En flydende formidlingsplatform i Lillebælt
  • Et stort forskningsprojekt om fødekæden i Lillebælt – med DTU, SDU, AAU og Bæltfiskerne
  • Unge naturparkguider – børn uddannes til at formidle om Lillebælt
  • Hotspots i Fredericia, Kolding og Middelfart med observationsposter og formidling til børn og voksne

Baggrundsinfo:

Link til Naturparkplan:

https://naturparklillebaelt.dk/wp-content/uploads/2018/12/Naturparkplan-2018-2022_EndeligtilVedtagelse.pdf

Her links til de tre beslutninger i de tre byråd:

Middelfart Byråd

http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Byraad%202014/Dagsordner%20og%20referater/Byraadet%202017/20170904#75

Fredericia Byråd

https://fredericia.dk/dagsorden/byraadet-04-09-2017

(Se punkt 80)

Kolding Byråd

https://www.kolding.dk/polweb/polweb-import/politiske-udvalg/byradet/dagsorden-25-september-2017#naturparklillebltendeliggodkendelseafplanfor

Link til Hvidbog med høringssvar og kommentarer til:

https://naturparklillebaelt.dk/wp-content/uploads/2018/12/Hvidbog_Hoering_Naturparkplan2018-2022.pdf

Link til bilag til hvidbog med alle høringssvar:

https://naturparklillebaelt.dk/wp-content/uploads/2018/12/Bilag-til-Hvidbog-Samlede-høringssvar.pdf

 

Kontakt:

Formand for Naturparkrådet: Johannes Lundsfryd Jensen, johannes.lundsfrydjensen@middelfart.dk, Tlf. 2528 4142

Projektleder Niels Ole Præstbro : Niels.OlePraestbro@middelfart.dk  Tlf. 8888 4892