Se arkæologer dykke ned og undersøge Lillebælt!

Af projektleder Niels Ole Præstbro
Naturpark Lillebælt er ved at undersøge mulighederne for at etablere stenrev med 4000 m3 sten i Tybrind Vig, så vi kan få nye levesteder til fx torsk og marsvin.
Men Tybrind Vig er også et helt særligt sted kulturhistorisk, fordi der her er fundet oversvømmede stenalderbopladser. Langelands Museum har i uge 46-47 2020 været ude og undersøge, om der er genstande fra fortiden, inden vi lægger sten ud. Vi er spændte på resultaterne, som vil komme om et par uger. De har også kigget efter genstande på de lokaliteter, hvor projektet Better BirdLife vil anlægge 2 stenrev. Læs mere om projektet her: Better BirdLife
Tybrind Vig er kendt  for sine fund af redskaber lavet at materialer, som ellers for længst er forsvundet fra de landbaserede bopladser. Her er bevaret buer af elmetræ, kanoer af lindetræ, skafter til mange slags redskaber og tilmed en fiskekrog af ben med snor af lindebast.
Vi har været ude og filme arbejdet.
Projekt Bælt i balance er støttet af: VELUX FONDEN og Nordea-fonden.

Se filmen om de arkæologiske forundersøgelser her: