Naturpark Lillebælt søger partnere der kan give oplevelser i naturparken og inviterer derfor til partnermøde d. 25. september i ADP Loungen på Fredericia Idrætscenter. På mødet kan man høre mere om, hvordan man kan blive turisme- og oplevelsespartner i Naturpark Lillebælt, og hvordan det kan gavne ens virksomhed.

Af Naturpark Lillebælt

Formand for Naturpark Lillebælt Christian Bro håber at se mange turisme- og oplevelsesvirksomheder fra Fredericia, Kolding og Middelfart til mødet:

– Det er især virksomheder som skaber oplevelser ved Lillebælt, som vi håber vil være med og tage del i en bæredygtig udvikling af naturparken og blive en del af det lokale samarbejde og partnerskab. Hertil hører også vores mange overnatningssteder, som jo i høj grad bidrager til turisternes oplevelse ved Lillebælt. Hvis vi går sammen om Lillebælt, kan det styrke os alle. Vi kan sammen gøre naturparken til et fyrtårn i Danmark, hvor vi viser, at vi både kan passe på naturen og give oplevelser, som giver lyst til også at skabe forbedringer for naturen.

Aftale mellem partnere

For at blive turisme- og oplevelsespartner skal virksomheden underskrive en partnerskabsaftale med Naturpark Lillebælt. Virksomhederne bidrager med fx at synliggøre fællesskabet, udvikle bæredygtige tiltag og naturparkens sekretariat bidrager fx med kurser, netværksdannelse, naturpark-skilte og inspiration til bæredygtige tiltag. Samarbejdet skal danne et fællesskab, som udviser stor ansvarlighed overfor naturen og lokalsamfundet og samtidig gør området attraktivt og synligt for danske og udenlandske kunder og brugere. Aftalen er skabt i en arbejdsgruppe med udvalgte virksomheder og bliver præsenteret og forklaret på mødet.

– Det er spændende, at se om nogle virksomheder er parate til at underskrive med det samme på mødet? siger Christian Bro håbefuldt.

Plads til dialog på mødet

Selvom mødet er målrettet turisme- og oplevelsesvirksomheder, så er alle typer virksomheder velkomne, siger formand Christian Bro:

– Vi vil gerne i dialog med alle virksomheder i de tre kommuner om mulighederne i Naturpark Lillebælt. Derfor har vi også indlagt muligheden for dialog på mødet, så vi kan få tilbagemeldinger på vores partneroplæg og indsamle nye ideer. Vi har Danmarks største naturpark lige her, hvor vi bor. En unik natur, historie og kultur, som vi kan være stolte af. Jeg tror på vi kan skabe et endnu større fællesskab også med områdets store virksomheder, hvor vi sammen, i vores lokale naturpark, kan tage skridt i retning af opfyldelsen af FN’s Verdensmål.

Program 25. sep. kl. 13 – 16

13.00 Velkomst

Formanden for Naturparkrådet og medlem af Fredericia Byråd, Christian Bro, byder velkommen og fortæller om de tre kommuners vision for Naturpark Lillebælt.

13.15 Hvad kan Naturparken tilbyde?

Sekretariatsleder for Naturpark Lillebælt, Niels Ole Præstbro, fortæller om naturparken og hvad den kan tilbyde sine gæster.

13.30 Hvordan kan jeg blive partner i Naturpark Lillebælt?

Turismekoordinator Verena Knudsen og udviklingskonsulent Anders Johansen fortæller om, hvordan du bliver erhvervspartner, og hvordan vi kan skabe vores naturpark, hvor vi lokalt udvikler vores område og synliggør naturparken.

13.45 Hvorfor er Naturparken en god idé!

Adm. direktør for Hindsgavl Slot, Uffe Høeg Johansen, vil være naturparkpartner, men hvordan mener han Naturparken kan give merværdi?

13.55 Hør erfaringerne fra Nationalpark Vadehavet

Mød Tanja fra Naturcenter Tønnisgård, erhvervspartner i Nationalpark Vadehavet, og hør hvad de får ud af samarbejdet.

14.30 Kaffepause og netværk

14.45 Vores Naturpark Lillebælt

Vi skal udvikle naturparken sammen. Derfor holder vi to gruppesessioner på dagen, hvor du kan komme med dine input til samarbejdet.

1. Hvordan skaber naturparken merværdi for sine erhvervspartnere?

2. Hvordan sikrer naturparken en bæredygtig udvikling i samarbejde med erhvervspartnere?

15.30 Vi samler op og hvad er de næste skridt.

16.00 På gensyn

Tilmelding senest d. 18.9.2019 her:

https://www.middelfart.dk/naturparklillebaeltmoede

Kontakt

 Formand for naturparkrådet Christian Bro, Fredericia Byråd, Fmd. Miljø & Teknikudvalget,

29 38 61 17

Naturparksekretariatet ved Niels Ole Præstbro, 29 74 37 66