Folkeskolebørn i Bøgeskov og omegn har fået natur på skoleskemaet.

Blå Skole er inspireret af undervisningsprogrammet Grøn Skole, hvor der er fokus på natur, miljø og udeliv. Blå Skole har dog et mere tydeligt fokus på det maritime. En stor del af udeundervisningen foregår da også ved eller i havet. Blå Skole har allerede i sidste skoleår været en del af hverdagen på Bøgeskov Skole i Fredericia. Alle årgange har været igennem forløb som skulle afprøves. Projektet sker i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen i Fredericia Kommune, Naturpark Lillebælt og en lang række lokale foreninger i området. I går var der igen havsvømning på skoleskemaet med besøg af forældre og bedsteforældre der skulle se hvordan undervisningen varetages.

Se indslaget fra TV Lillebælt her: Skoleelever sprang i vandet for naturvidenskaben – TV Lillebælt (tvlillebaelt.dk)

Havet på læseplanen
I samarbejde med lærerne og ledelse er der nu lavet et udkast til en læseplan, så alle elever på Bøgeskov Skole i fremtiden ved hvad der skal arbejdes med når de arbejder med blå skole. I 0. og 1. klasse har forløbet dog været mere intens end i de andre klassetrin. De har allerede i sidste skoleår haft en udeskoledag hver anden uge sammen med kommunens naturvejleder, Bjarne Christensen. Her har børnene lært om det, der er på spil i naturparken: havet og livet i strandkanten, skoven omkring os med dyre- og planteliv og bliver dygtiggjorte i, hvordan vi bedst passer på vores miljø.

“Eleverne på Bøgeskov skole bor alle sammen meget tæt på vandet og det er vigtigt at de lærer noget om havet”, siger Bjarne Christensen. “Både det at svømme i havet, men ikke mindst også hvad der findes under havoverfladen. Det er fremtidens voksne og de skal vide hvad der findes under overfladen og vide at de skal passe på det”.

Projektet er støttet af Friluftrådet.