Vær med til at undersøge biodiversiteten i og omkring fiskebørnehaver i Lillebælt.

Ønsker du at være del af et spændende projekt i Lillebælt, hvor artsdiversiteten undersøges ved de 50 fiskebørnehaver, som fordeles på marinaer i Lillebælt?
Undersøgelsen fortages i forbindelse med DTU aqua, med fokus på, om fiskebørnehaver har en positiv effekt på antallet af juvenile og små fisk i havne og på moler i Lillebælt.

Fiskebørnehaver eller ‘Biohuts’ tilfører gemmesteder, i havene og på moler, hvor der ellers ikke er mange tilgængelige gemmesteder for juvenile og små fisk. Biohuts er kunstigt fremstillede levesteder, konstrueret af et ydre og indre stålbur, hvor der i det inderste er østersskaller, som kan bruges til skjul, og fødesøgning.
Buret begrænser dermed adgang for større rovfisk, så som makrel og torsk.

Overfladen på fiskebørnehaverne, skaber desuden bevoksning fra tang og muslinger, som mange andre af havets smådyr også har glæde af.

Læs mere her Opslag fra DTU Aqua .

Naturpark Lillebælt vil opsætte omkring 50 fiskebørnehaver i Lillebælt med støtte fra VELUX FONDEN som del af projektet Bælt i Balance.