Af Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening og Naturparkrådet, Feb. 2020

Lige nu er mange havørred på vej ud i Kolding Fjord og resten af Naturpark Lillebælt efter gydning – og meget tyder på, at vi får flere og flere af dem. Bestyrelsen i Kolding Sportsfiskerforening har gennem de sidste 29 år ført statistik over fangsterne af havørred i Kolding Å, og den taler sit tydelige sprog:
Havørredfangsterne er bare steget og steget i takt med, at foreningen har satset på at forbedre de fysiske forhold for fiskene i åen og på at få fjernet alle spærringer. Samtidig ophørte udsætningsarbejdet i 2004, og siden har åen været selvreproducerende.

Erling Maigaard var en af dem, der oplevede fint fiskeri ved Kolding Å.

Satsede på vandpleje frem for udsætninger
Tilbage i 1994 beslutte Kolding Sportsfiskerforening, at man ville gå fra at oparbejde havørredbestanden i åen ved hjælp af udsætninger til at lave et massivt vandplejearbejde. Det betød en stor indsats for fjernelse af spærringer og udlægning af gydegrus og skjulesten i et tæt samarbejde med lodsejere og lokale myndigheder.

Resultaterne kom efter nogle år, og i 2004 ophørte foreningen med at udsætte fisk i åen og ved mundingen. Fiskene kunne nu klare tingene selv, og i takt med at spærringer forsvandt, og nyt gydevand blev tilgængeligt for fiskene, steg de årligt indrapporterede fangster fra et niveau omkring 300 i 1990’erne til nu gennemsnitligt at ligge omkring 1000.

Tæt på rekorden
Resultatet for 2019 endte på i alt 1197 indrapporterede havørreder. Det var det næstbedste resultat gennem de sidste 29 år, men et par hundrede under rekordåret 2017.

Bedst i sommermånederne
Dykker man længere ned i rapporterne for 2019, kan man se, at fangsterne alt overvejende sker på en 5-6 km lang strækning af åen. Det fremgår også, at 649 havørreder blev hjemtaget, mens 548 blev genudsat, og der var ingen tvivl om hvilke måneder, der gav de fleste fangster, idet ca. 64 % blev fanget i juli og august.

Kigger man på størrelsen af fiskene, lå ca. 70 % i området fra 30 til 49 cm, mens 7 % sneg sig over 60 cm. De tre største nåede over 80 cm. Der blev desuden indrapporteret 31 bækørreder og en enkelt laks på ca.6 kg.

Flest fisk på orm
Medlemmernes fangstrapporter fortæller også, hvilke redskaber og metoder de har anvendt til fangsterne, og her er topscoreren regnormen, der stod for lige knap 40 % af fangsterne. Fluefiskerne stod for en fjerdedel af fangsterne, mens orm, spin og wobler stod for resten.

Det er bemærkelsesværdigt, at regnormen især var effektiv om foråret, mens wobleren gjorde sig bedst i efterårsmånederne.

Et slag for Fangstjournalen
Fangstrapporterne fortæller, hvad fiskene er fanget på, men de siger ikke noget om, hvor mange, der har anvendt de enkelte metoder, og hvor mange timer de enkelte agn har været i vandet.

Hvis vi vil have kendskab til det mest effektive, er der ikke anden udvej, end at vi alle bruger DTU-Aquas Fangstjournalen, for så vil man vide præcis, i hvor mange timer en given agn er i vandet for at fange en fisk.

Fangstjournalen er den eneste, der kan give ordentlige svar på den slags spørgsmål. Men det er lidt som at vende en supertanker at få lystfiskerne og dermed foreningerne til at anvende den. Vi vil dog sammen med bestyrelsen gøre en indsats for at vende skuden, så flere kommer til at bruge Fangstjournalen. Naturpark Lillebælt er derfor i dialog med bl.a. Christian Skov fra DTU Aqua og Nationalt Center for Kyst- og lystfiskerturisme om dette .

Nu kan du tage ud til kysten og fiske

Når nu havørreden her i februar og marts er på vej ud fra Kolding Å, kan det være en god ide, at gå ud i vaders på de inderste fiskepladser i fjorden som fx ved Rebæk Strand eller Hotel Koldingfjord.

Du kan finde gode oversigter i denne fiskeguide for Lillebælt, som vi har lavet sammen med Destination Lillebælt:

Lillebælt Fiskeguide

Husk fisketegn. God tur derude!