Trekantområdet kan nu prale af landets største naturpark. Friluftsrådets bestyrelse har nemlig godkendt Naturpark Lillebælts ansøgning om at blive naturpark.

Med godkendelsen fra Friluftsrådet kan Naturpark Lillebælt nu kalde sig Danmarks største naturpark. Samtidig vil Friluftsrådet støtte naturparken med 1,1 mio. kr. til at etablere støttepunkter for friluftsliv og naturformidling. Borgmestrene i de tre kommuner bag projektet, Fredericia, Kolding og Middelfart, er begejstrede.

Borgmester i Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard, siger:

  • Tænk, at vi har fået en naturpark lige udenfor døren. Når man ser ud på Lillebælt til dagligt, tænker man ikke altid over, hvor unikt det er. Her har vi nu en marin naturpark med det strømmende bælt som kerne omkranset af smukke kystnære landskaber. Her findes en af verdens tætteste bestande af hvaler – de små marsvin. Naturparken skal arbejde for, at vi sammen på tværs af kommunegrænser skaber et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.

Borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, fremhæver samarbejdet omkring naturparken og glæder sig over udsigten til flere oplevelser for borgere og turister:

  • Det er fire års ihærdigt arbejde og et forbilledligt samarbejde mellem de tre kommuner og lodsejerne i naturparkens område, vi nu kan krone med udnævnelsen som naturpark. Den gode tilslutning fra lodsejerne viser, hvor langt vi kan nå gennem frivillighed, og jeg vil samtidig også gerne takke de mange hundrede borgere og repræsentanter fra foreninger, erhvervslivet og Naturparkrådet, der har deltaget i arbejdet med gode input, idéer og forslag. At vi nu har en naturpark vil utvivlsomt bidrage til at gøre Lillebælt og kystlandskabet til et endnu større aktiv for alle os der bor her og for de hundredtusindvis af gæster, der hvert år besøger vores smukke område.

I Middelfart Kommune er borgmester Johannes Lundsfryd lykkelig over Friluftsrådets beslutning om også at yde tilskud til nogle konkrete projekter:

  • Vi har nu fået tilskud på 1,1 mio. kr. til etablering af støttepunkter for friluftsliv og naturformidling ved Solkær Enge, Røjle Klint og Kanalbyen i Fredericia. Formålet er at formidle den lokale natur samt at få flere børn og voksne til at være aktive i det fri. Formidlingen har særligt fokus på marsvin og det øvrige marine liv. Pengene går til faciliteter, formidling, undervandskamera og grej. Det er netop et af formålene ved naturpark-samarbejdet at gå sammen om fælles projekter – og få midler hjem til det.

Friluftsrådet godkender, hvem der bliver Dansk Naturpark:

  • Vi er glade for at optage endnu en naturpark i Danske Naturparker, især når det sker med et så stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænserne om at åbne naturen for borgerne og skabe naturoplevelser i Lillebælt, der jo rummer helt særlige oplevelser. Friluftsrådet ønsker de tre kommuner et stort tillykke med udmærkelsen og held og lykke med udviklingen af Naturparken fremover.

Siger Flemming Larsen, der er formand for Danske Naturparkers Nationalkomité.

Fejring d. 23. februar

De tre borgmestre vil sammen med Friluftsrådet officielt fejre godkendelsen af Naturpark Lillebælt fredag d. 23. februar kl. 9 -12. Det skal ske på samme tid i hver af de tre kommuner, hvor de tre borgmestre vil markere den glædelige begivenhed. Alle er velkomne, og der skal hygges med levende ild og smagsprøver fra Lillebælt. Programmet annonceres nogle uger før og pressen er meget velkomne.

Baggrund

Danske Naturparker er en mærkningsordning administreret af Friluftsrådet for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Der findes 6 naturparker og Naturpark Lillebælt bliver nummer 7. Derudover findes 3 pilot-naturparker.

Se alle Danmarks naturparker her: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/danske-naturparker/om-danske-naturparker-1.aspx

Som pilotpark har de tre kommuner allerede i 4 år arbejdet sammen om flere projekter, som f.eks. unge naturparkguide, nye sten- og dykkerrev samt afholdelse af en lang række arrangementer som f.eks. spis Lillebælt, drageevent, Lillebælts hemmeligheder. Det hele er gennemført i samarbejde med en lang række aktører. Især har naturparkrådet bestående af mange forskellige interessenter været med til at skabe en naturparkplan for Naturpark Lillebælt.

Naturparkplanen i dens endelige udformning med den endelige afgrænsning er vedtaget i de tre byråd – senest den 25. september 2017 i Kolding. Inden vedtagelsen har der været en flerårig dialog med naturparkrådet, lodsejere, foreninger, borgere og erhverv om naturparkens mål, ønskede projekter og afgrænsningen af naturparken.

 

Naturparken bygger på frivillighed. Der gælder samme lovgivning og regler indenfor som udenfor en naturpark. Fokus for Naturpark Lillebælt er de konkrete projekter og frivillige samarbejder, som naturparken skal arbejde med i perioden fra 2018 – 2022. Du kan finde alle 42 projekter beskrevet i naturparkplanen. Et par eksempler er:

  • En flydende og flytbar platform til formidling af det levende univers af planter og dyr der findes under havoverfladen
  • Fælles markedsføring med turisterhvervet af oplevelser i naturparken fx ved fiskeguide og kajakguide
  • Forbedring af faciliteter på udvalgte strande ved Lillebælt
  • Et stort forskningsprojekt om fødekæden i Lillebælt – med DTU, SDU, AAU og bæltfiskerne
  • Unge naturparkguider – børn uddannes til at formidle om Lillebælt

Link til naturparkplan:

Naturparkplan i pdf

Fakta om Lillebælt som Dansk Naturpark

For at blive Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning, skal man opfylde 10 kriterier. En af dem er, at minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. I Naturpark Lillebælt er dette opfyldt med en god margin. Naturpark Lillebælt er på 36.950 ha (ca. 370 km2), og der er 20.121 ha beskyttet natur inden for afgrænsningen. Over 54 % af området er altså allerede eksisterende beskyttet natur.

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark med cirka 370 km2. Til sammenligning er Naturpark Vesterhavet 225 km2.

Nationalparkerne er en anden ordning administreret af staten. De to største nationalparker i Danmark er Kongernes Nationalpark Nordsjælland (246 km2) og Nationalpark Vadehavet (1460 km2). Region Syddanmark har nu altså både den største naturpark og nationalpark.

Naturpark Lillebælt er særlig, fordi det er en marin naturpark med ca. 70 % hav. Her findes noget af Danmarks helt særlige vilde natur. For eksempel de små hvaler, marsvinene, sæler og mange forskellige fisk og havplanter.

Se de 10 kriterier for at være naturpark her:

http://www.friluftsraadet.dk/media/524080/kriterier_danske_naturparker.pdf

Kontakt:

Friluftsrådet ved kommunikationschef: Astrid Bjørg Mortensen, abm@friluftsraadet.dk Tlf. 24 65 62 30

Borgmester i Fredericia Kommune: Jacob Bjerregaard jacob.bjerregaard@fredericia.dk Tlf. 72 10 71 00

Borgmester i Kolding Kommune: Jørn Pedersen, borgmesteren@kolding.dk, Tlf. 51 48 27 38

Borgmester i Middelfart Kommune og formand for naturparkrådet: Johannes Lundsfryd Jensen, johannes.lundsfrydjensen@middelfart.dk, Tlf. 2528 4142

Projektleder: Niels Ole Præstbro Niels.OlePraestbro@middelfart.dk  Tlf. 29 74 37 66