Høringsperioden fra 11. april til 6. juni er slut, og vi arbejder nu med at tilrette planen. I høringsperioden er der kommet mange høringssvar med forslag til f.eks. nye projekter og til afgrænsningen. Tak til alle der har vist interesse for planen.

Den tilrettede plan og tilhørende hvidbog med alle høringssvar skal nu godkendes i de 3 kommuners byråd. Vi forventer at den endelige plan er godkendt i det sidste byråd i september, og derefter er vi klar til at sende ansøgning til Friluftsrådet, så vi kan blive en rigtig dansk naturpark, og ikke som nu en pilotpark.

I forbindelse med høringen blev der afholdt 5 temamøder. Temamøderne var velbesøgte og spørgelysten stor. Også tak til alle der mødte op til møderne og viste arrangement for den nye plan.

Her lidt fotos fra møderne.

 

Hoering af naturparkplan

Hoering af naturparkplan

Hoering af naturparkplan