Den 22. januar blev der afholdt nytårskur for Naturpark Lillebælt. Interne og eksterne samarbejdspartnere, samt ambassadører var inviteret til historiske rammer på Sct. Jørgens Gård i Kolding, og traditionen tro svømmede formandsfisken videre til den nye formand, som nu er Jørn Chemnitz fra Kolding Byråd. I 2023 var det Jacob Bjørnskov Nielsen fra Middelfart Byråd som var formand, og næste år går turen til Fredericia. Naturparken er nemlig et stærkt samarbejde mellem de tre kommuner. Et samarbejde hvor vi i kommunerne og i naturparkens sekretariat arbejder med de greb vi kan, for at opnå et bælt i balance og for at formidle et hav af gode oplevelser. Vi kan dog ikke opnå det hele alene, og derfor var samarbejde da også et af nøgleordene i den nye formands tale.

Samarbejdet med Christiansborg
Jørn Chemnitz lagde vægt på, at den nye marine naturnationalpark, som staten vil udpege i Lillebælt, skal skabe forbedringer for biodiversiteten og miljøet i havet. Et vigtig skridt på vejen for at stoppe årsagerne for det dårlige havmiljø, og for at få fokus på nye levesteder.

– Vi har ventet på en konkret udmelding fra Miljøministeriet siden december 2021, og derfor er jeg ked af at sige det, men jeg tror ikke længere på, at den marine naturnationalpark i Lillebælt bliver en realitet før et valg.

Udtalte Jørn Chemnitz på kuren. Han gav udtryk for, at han også ønsker et tættere samarbejde med Christiansborg i forhold til at Danmark skal overholde EU’s vandrammedirektiv, og han mener at det er presserende med et genbesøg af landbrugsaftalen fra 2021.

Samarbejde på tværs af kommuner
Den nye formand sagde desuden i sin tale, at han er glad for det stærke lokale samarbejde imellem kommunerne som er skabt med naturparken. På den måde kan vi i fællesskab lægge pres på Christiansborg. Således er de 3 Lillebælt-kommuner lige nu i gang med et fælles høringssvar omkring den nye havplan, som er i høring frem til den 5. februar. Jørn Chemnitz ser også gerne, at statens overvågningsprogram af miljøfremmede stoffer intensiveres, og at der kommer mere fokus på direkte udledninger af miljøfremmede stoffer. Og mens vi arbejder med at reducere miljøfremmede stoffer og næringsstofferne, så kan vi i kommunerne øge levestederne i havet, og på den måde få livet tilbage hurtigere. I den forbindelse udtrykte formanden sit håb om, at naturparkens kommuner kan få del i den halve milliard i Havnaturfonden som staten åbner i 2024, fx. til mere ålegræsudplantning, stenrev og muslingerev.

Eksterne samarbejder med virksomheder og ambassadører
På nytårskuren fremlagde sekretariatet og samarbejdspartnere nogle af de mange projekter som er i gang i naturparken. Også den lokale opbakning fra virksomheder og frivillige er utrolig vigtige for naturparken, sagde Jørn Chemnitz. Helt konkret fremhævede han indsatsen fra naturparkens partnere, til at indsamle penge via salg af marsvinebamser, som indtil videre har resulteret i næsten 95.000 kr. som nu kan bruges på indsatser for havmiljøet. Desuden ser den nye formand frem til et godt samarbejde med den nye venneforening, Naturpark Lillebælts venner.

Naturparkens samarbejdspartnere er samlet til nytårskur

Naturparkens samarbejdspartnere er samlet til nytårskur på Sct. Jørgens Gård