De holdt i en lang række på Kolding Havn og ventede på at kunne tømme deres vogne med marksten. Landmændene fra Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) havde sat hinanden stævne på havnen for at give deres bidrag til genopretning af naturen. De mange marksten er nu ikke længere til besvær for landmanden men bliver inden længere til glæde for fisk og bunddyr i Kolding Fjord.

Det er et forbilledligt samarbejde mellem KHL, Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Stenbank, der nu har båret frugt. Tidligere på året satte de tre instanser sig sammen for at snakke om, hvordan landmændene kunne været med til at gavne naturen i Lillebælt (ved at donere sten) uden at det kom til at ødelægge lokale habitater for krybdyr, insekter og padder.

“I Stenbank har vi været meget optaget af, hvordan vi kunne få fat på sten fra landmændene på den helt rigtige måde”, fortæller bestyreren af Kolding Stenbank, “- og det viste sig heldigvis at være en rigtig god idé at gøre forsøge med at sætte landmændene og naturfredningsfolkene sammen”.

Landmænd, som ikke kom med i dagens optog, kan stadig levere sten på Kolding Havn. De kan bare kontakte Henning Bech-Larsen på 2764 9403, som kan arrangere adgang til havnen.

I forlængelse heraf introduceres en løsning, hvor landmænd – eller andre, som støder på “besværlige” sten i deres dagligdag, kan få stillet en container til rådighed.