31. januar 2023 var der nytårskur i Naturpark Lillebælt på Brenderup Højskole. Der var livlig dialog og spørgsmål til de to oplægsholdere, Flemming Gertz og Karen Timmermann, om temaet: Hvad skal vi gøre for et bedre havmiljø. Se slides og udsendelse fra Middelfart Lokal TV.

af Niels Ole Præstbro 8. februar 2023

Formand for Naturpark Lillebælt i 2023 og byrådsmedlem i Middelfart, Jacob Bjørnskov Nielsen, bød velkommen til nytårskur, hvor der var offentlig adgang for alle. Ca. 70 deltagere var samlet for at drøfte og få mere viden om, hvad vi skal gøre for et bedre havmiljø. Og da Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark, og har 70% hav som kerne, så er havet afgørende for en naturpark, der gerne vil have en natur i balance.

Jacob Bjørnskov Nielsen indledte med at sige:

 • Her ved Lillebælt findes en natur og en biodiversitet, som ikke kan byttes for noget i verden. Områdets bosætning, vores turisme afhænger af denne natur. Vi vil have marsvin og fisk i Lillebælt, men så skal vi også ændre vores adfærd. Vi ved det tager tid at ændre adfærd, og der skal gøres flere ting. Vi har måske brugt 100 år på at forurene havet og miste arter, det vil nok tage lige så lang tid at få et rent hav og mange arter. Jeg tror vi både skal skabe et mere rent havmiljø og samtidig øge levestederne fx ved fiskebørnehaver og stenrev, så viser vi vejen for at få mere biodiversitet i havet.

Til slut takkede Jacob for det gode samarbejde mellem de tre kommuner og med den afgående formand John Nyborg og den kommende formand i 2024 Jørn Chemnitz.

To oplæg om udfordringer og løsninger

Aftenens oplæg var fra Flemming Gertz, Chefkonsulent, SEGES Innovation P/S og Karen Timmermann, Professor, Sektion for kystøkologi DTU Aqua. Vi skule høre om: Hvilke presfaktorer der er på Lillebælt, og hvilke indsatser skal vi i gang med for at få et bedre havmiljø?

Nogle af Flemmings pointer var:

 • Lillebælt er et gennemstrømningsområde – andre kilder i og uden for DK spiller en betydelig rolle
 • Fjorde: Fosforbegrænsning i foråret og kvælstofbegrænsning om sommeren
 • Vandudskiftning i de fleste danske fjorde er hurtig – dage/uger – Enkelte tilfælde måneder
 • Kvælstof-sæson-regulering relevant for Lillebælt, og et tiltag bør være reduktion af kvælstof fra landbruget med fokus på sommerhalvåret, og reduktion af fosfor hele året, også fra spildevand.

Nogle af Karens pointer var:

 • Havnaturen og miljøet i Lillebæltsområdet er ikke i god tilstand
 • Mange presfaktorer er tilstede i Lillebæltsområdet
 • Heldigvis er der meget viden, stort potentiale og gode muligheder for at forbedre forholdene bl.a. ved:
  – Næringsstofreduktioner
  – Reduktion af fysisk forstyrrelse af havbunden
  – Marin naturgenopretning/Marine virkemidler
 • Vi har nok viden – det er på tide, at vi og vores politikere handler på det.

Overdragelse af formandskab fra John Nyborg, Fredericia til Jacob Bjørnskov Nielsen, Middelfart – jan 2023

Se slides og video fra hele nytårskuren med alle de mange spørgsmål og kommentarer

Lillebælt tilstand og presfaktorer – Flemming Gertz

Lillebælt – KarenTimmermann

Vi takker alle fremmødte for en god aften.