Naturpark Lillebælt har fået 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden til en Oplevelses- og Formidlingspram, der vil bidrage til at skabe mere aktivitet i og viden om Lillebælt.

Med 1.000.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens ”Her gror vi-pulje” kan Naturpark Lillebælt nu igangsætte arbejdet med udvikling af en Oplevelses-og Formidlingspram, der har været i støbeskeen siden 2018.

Jacob Bjørnskov Nielsen, Formand for Forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt er meget begejstret over støtten.

”Oplevelses- og Formidlingsprammen bliver Porten til Lillebælt med et hav af gode oplevelser. Der venter alle et hav af oplevelser, når de besøger prammen, uanset sæson og årstid.”

Med projektet håber Naturpark Lillebælt at kunne gøre det nemmere og mere attraktivt at komme helt tæt på Lillebælt. Den direkte formidling kan gøre flere nysgerrige på elementet vand og dermed være med til at give nye vaner og fællesskaber til mange.

Jacob Bjørnskov Nielsen fortsætter:

”Den flydende pram skal være naturparkens centrum, stedet hvor man møder naturparken og får alle de gode historier, oplevelser på og i Lillebælt, og stedet hvor den nyeste viden og forskning samles og formidles videre. Her skal være muligheder for events, kurser, selvstudier, oplevelser og fællesskaber.

Prammen skal kunne trækkes rundt med slæbebåd til de forskellige havne i naturparken og binde kysterne sammen. Prammen skal være en del af havnen og tilgængelig – som en ekstra havneplatform – hele døgnet.”

29,1 mio. kr. til 45 grønne byoaser

Naturpark Lillebælt er en ud af de 45 ansøgere, der samlet modtager 29,1 mio. kr. fra Nordea-fondens ”Her gror vi-pulje”, der uddeles til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse.

“Vi er enormt begejstrede over den idérigdom og det engagement, de støttede projekter er udtryk for. Danmark er fyldt med både frivillige ildsjæle og professionelle aktører, der virkelig lægger sig i selen for at fremme fællesskabet, bæredygtigheden og det gode liv i byerne,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Der uddeles igen midler fra ”Her gror vi-puljen” i juni 2023, når projekter fra anden ansøgningsrunde får svar. Der er i alt 50 mio. kr. i puljen, som ikke længere kan søges.

Om Nordea-fonden

•     Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

•     Med Her gror vi-puljen uddeles i 2023 50 mio. kr. til projekter, som bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Projekterne støttes med mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr.

•     Se liste over støttemodtagere på nordeafonden.dk/her-gror-vi