Friluftsrådets bestyrelse har netop genmærket Naturpark Lillebælt. Vi skal være stolte af samarbejdet, siger formand John Nyborg.

21.12.2022

Samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommune

Formand for naturparken og byrådsmedlem i Fredericia Kommune, John Nyborg, er glad for samarbejdet mellem de tre kommuner.

– Tre kommuner der arbejder sammen om Danmarks største naturpark, med Lillebælt som det værdifulde omdrejningspunkt, det skal vi være stolte af her i området. Det glæder mig, at det gode samarbejde med at udvikle naturparken kan fortsætte med partnere, frivillige og andre interessenter, så vi sammen får skabt en naturpark med en natur i balance og et hav af gode oplevelser.

Hvad har Naturpark Lillebælt udrettet de første 5 år

Naturparken har lige fejret 5-års fødselsdag, men hvad har naturparken nået på de første 5 år?

– Ja, vi har fx i år sat 56 fiskebørnehaver op, og vi har fået penge til stenrev, krabbefiskeri, forskning og formidling om havmiljøet. Udviklingen af naturparken sker både i naturparken og de enkelte kommuner, hos vores frivillige, foreninger, staten og erhverv. Naturpark-samarbejdet er i høj grad løftestang for flere midler til projekter og udvikling i området, siger John Nyborg.

På 5 år har Naturpark Lillebælt og netværket opnået tilsagn på i alt 22,2 mio. kr. til projekter som: Bælt i Balance, Regenerativ turisme, Naturrum, Lokale guider, Vild Mad, Unge naturparkambassadører (danske naturpark-projekter). Støtten er fra bl.a. Nordea-fonden, VELUX FONDEN, Friluftsrådet, LOA, men også fra erhverv og foreninger. Hertil kommer at foreninger lokalt har brugt naturparken i ansøgninger fx til vinterbade-faciliteter.

Friluftsrådet står for mærkningsordningen Danske Naturparker

Naturparken fik rosende ord med på vejen af Friluftsrådet, som har en nationalkomite, der vurderer ansøgningerne. Nationalkomiteen var begejstret og rosende over for ansøgningen fra Lillebælt, især til organiseringen og den klare og ambitiøse naturparkplan.

Genmærkningen gælder for fem år frem til 11. december 2027, idet Naturpark Lillebælt blev godkendt som naturpark første gang 11. december 2017.

Friluftsrådet understøtter naturparker med formidling, processer og videndeling.

www.danskenaturparker.dk kan man finde information om parkerne, digitale materialer, vejledninger og informationer.

Du kan se en statusrapport for projekter i Naturpark Lillebælt for 2018-2022, den nye naturparkplan for 2023-2027 og alle høringssvar / input naturparken modtog til planen her: https://naturparklillebaelt.dk/publikationer/