Det hollandske entreprenørfirma Boskalis giver støtte til det lokale projekt Bælt i Balance, som skal skabe et bedre havmiljø bl.a. ved fiskebørnehaver og mere forskning.

Naturpark Lillebælt er godt i gang med projektet Bælt i Balance, som der nu kommer endnu mere skub i. Med ”Bælt i Balance” vil Naturpark Lillebælt formidle, forske og forbedre hav- og kystmiljøet ved Lillebælt til glæde for borgere og besøgende. Det er et femårigt projekt drevet af tre kommuner i samarbejde med forskningsinstitutioner og mange frivillige og med støtte fra to private fonde.

Boskalis giver tilbage til lokalsamfundet

Boskalis har arbejdet som hovedentreprenør for Energinet med nedgravning af Baltic Pipe i Lillebælt. Boskalis vil som en del af deres bæredygtighedsstrategi give noget tilbage til de lokalsamfund, de arbejder i.

Formand for Naturparkrådet og byrådsmedlem i Middelfart Kommune Peter Storm siger:
– Naturpark Lillebælt er et samarbejde sat i verden for at skabe konkrete projekter, som giver os bedre natur, flere oplevelser og lyst til at passe på vores lokalområde. Ved at samarbejde og ved at modtage støtte fra fx private fonde og virksomheder, bliver det muligt at gøre noget godt for havmiljøet og skabe endnu mere viden og fokus på vores fælles naturarv. Baltic Pipe er en folketingsbeslutning, som hverken Boskalis eller vi er ansvarlige for. Vi tager imod støtten fra Boskalis, når den kan bruges til vores formål. Vi håber med tiden, at endnu flere private fonde eller virksomheder vil støtte op om et Lillebælt i bedre balance.

Taco Terpstra, Boskalis’ projektleder på Baltic Pipe Lillebælt, udtaler:
– Vi er glade for at kunne støtte og arbejder mere og mere med miljø-projekter. Vi glæder os til at følge projektet og se effekterne og resultaterne af naturparkens arbejde.

Anvendelse af støtten

De 0,5 mio. kr. fra Boskalis kan med stor fordel supplere og indlejres i Bælt i Balance-projektet og den projektorganisation og de samarbejder der er i gang.

Det forventes, at støtten anvendes til:
1. Marine forbedringer fx biohuts (fiskebørnehaver til fiskeyngel)
2. Forskning fx i torskebestanden i Lillebælt
3. Formidling om havet

Om Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark og har en størrelse på ca. 370 km2, og der er ca. 201 km2 beskyttet natur. 54 % af naturparken er beskyttet natur. Ca. 70 % af naturparken er hav. Naturpark Lillebælt repræsenterer både det under vandet, på vandet og på land og har en enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi. Naturparken arbejder for en bæredygtig udvikling af lokalområdet.
Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne: Kolding, Fredericia og Middelfart og er godkendt af Friluftsrådet som Dansk Naturpark i 2017.

Læs mere om Bælt i Balance-projektet støttet af Nordea-fonden og VELUX FONDEN

Kontakt for yderligere spørgsmål:

Peter Storm, Formand Naturparkrådet Tlf. 41 98 02 10
Niels Ole Præstbro, Naturparksekretariatet, Tlf.: 29 74 37 66
Taco Terpstra, Projektleder på Baltic Pipe Lillebælt, Boskalis Offshore Subsea Contracting B.V. Tlf. 31-6-50 08 42 13