25.nov 2021 af Niels Ole Præstbro

I dagene fra den 29. oktober til 8. november besøgte forskningsskibet Aurora med projektet ’Hovedet i Havet’ naturparken. Naturpark Lillebælt har brugt lang tid på, at planlægge besøget sammen med Aurora, skolerne og de andre kommuner. Vi siger tak til alle, der har bidraget til levende undervisning, målrettet formidling og debatter i de tre byer, Fredericia, Middelfart og Kolding.

Auroras besøg var en stor succes, og vi har fået mange skoleelever og borgere involveret i snakken om havmiljøet. Det samlede mål var at blive klogere på, hvad vi sammen kan gøre for at få mere liv i Lillebælt og de indre danske farvande – og at øge interessen for det havmiljø, der omgiver Danmark.

Hovedet i Havet, Lillebælt Togtet 2021 from Mads Fjeldsø Christensen on Vimeo.

Undervisning
I alt fjorten 7.-9. klasser  fra naturparken var i løbet af de 10 dage ombord på Aurora og blev klogere på havmiljøet i Lillebælt og fik dermed et grundigt indblik i hvordan livet under havoverfladen har det. Alle klasser fik syn for sagen i forhold til hvordan et imponerende forskningsskib, som Aurora virker, hvad det kan og hvad det bruges til. Og så modtog de undervisning af et veloplagt team fra Århus Universitet bestående af studerende og faste undervisere fra projektet Hovedet i Havet samt  fra Naturparkens lokale naturvejledere.

”Det er virkelig dejligt, at det er lykkes os, at få Aurora til at komme til Naturpark Lillebælt” udtaler naturvejleder Annette Weiss. ”Det giver os en helt unik mulighed for at sætte fokus på miljøtilstanden i Lillebælt på en anden måde end vi sædvanligvis gør. Flere af de elever, der var ombord på Aurora, har været igennem et længere undervisningsforløb. Det er forløb om Lillebælt i forbindelse med vores tilbud ”Unge Naturpark Ambassadører” – eller også skal de i gang med det. Og det her har bare noget wauw-effekt, som måske kan ramme nogle af de elever, som ellers ikke fanges af havmiljø på skoleskemaet. Og så er det bare altid fint med ung til ung formidling, som med de studerende fra Århus Universitet, der var ombord.”

Idé-stafet for bedre havmiljø
Ud over værksteder med relevant og vedkommende undervisning, var alle elever også igennem et værksted, hvor de leverede ideer og forslag til at forbedre havmiljøet. Værkstedet var en del af en ’ide-stafet’, som har løbet gennem hele Auroras togt fra Vejle til Sønderborg, der blev afsluttet ved en konference i Sønderborg, hvor alle elevernes forslag blev præsenteret i byens multikulturhus d. 13. november.

Elevernes mange ideer til forbedring af havmiljøet i Lillebælt blev samlet og drøftet ved en konference i Sønderborg, Auroras sidste station på togtet i Lillebælt.

Åbent skib og borgmester sejlads
Omkring 700 gæster var ombord Aurora ved de tre Åbent-skib arrangementer i løbet af togtet i naturparken, hvor de fik en levende fortælling om havmiljøet og rundvisning på skibet.

I Kolding var der life transmission til en storskærm fra bunden af fjorden.

Politikere deltog i sejlads på tværs af bæltet og drøftede undervejs udfordringen og så konkret på bundskrab fra Lillebælt.

Samarbejdet fortsætter
Naturpark Lillebælt vil fortsætte med at arbejde med havmiljøet bl.a. sammen med skolerne og de klasser, som undervises i at blive unge naturparkambassadører. Vi sætter også stor pris på samarbejdet og sparring med vores kollegaer i Vejle og Sønderborg Kommune. Havmiljøet er et fælles anliggende, så vi fortsætter det gode samarbejde med alle kommuner rundt om Lillebælt.

Bundskrab fra Lillebælt