Eea Haldan Vestergaard (V) har overtaget formandsposten for Naturpark Lillebælt i 2021. Hun ser naturparken som et samarbejde, der kan gøre en stor forskel for et bedre havmiljø i Lillebælt, og spår en fremtid, hvor bæredygtighed og naturen får mere fokus.

Formand for anden gang

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem de tre kommuner Kolding, Middelfart og Fredericia. Hvert år skiftes kommunerne til at have formandsrollen. Eea Haldan Vestergaard sidder som repræsentant for Kolding Byråd i naturparkens forretningsudvalg, og det er nu anden gang, hun skal være formand:

– Da vi begyndte for tre år siden, var det hele meget nyt, og vi skulle definere naturparken og sætte handlinger i gang. Nu har vi fundraiset over 18 mio. kr. til forbedringer af havmiljøet, til forskning, til formidling og friluftsliv, og er godt i gang med mange konkrete projekter. Jeg synes, vi er nået langt, og vi har et godt samarbejde på tværs af kommunerne.

Eea Haldan Vestergaard

Vi gør noget på mange fronter

Samarbejdet med borgere, virksomheder, forskere og foreninger er en helt afgørende faktor for at udvikle naturparken, mener Eea Haldan Vestergaard. Tre gange om året mødes de forskellige interessenter i naturparkrådet for at drøfte aktuelle emner og naturparkens virke. På årets nytårskur 27. januar, som selvfølgelig foregik digitalt, satte naturparken fokus på de nuværende indsatser for et bedre havmiljø.

– På nytårskuren fik vi et overblik over alle indsatserne, fx at mindske kvælstof- og fosforudledninger til Lillebælt via vådområde-projekter. Og spildevandsselskaberne fortalte om deres arbejde med at forbedre rensningen, så vi bl.a. undgår miljøfremmede stoffer i havet. Der er store muligheder for at investere klogt i lokale forbedringer, bare vi prioriterer det. Det var et spændende møde, hvor også Miljøstyrelsen fortalte om fremtidens krav, og vi fik en god debat om, hvad vi kan gøre for et bedre havmiljø, fortæller Eea Haldan Vestergaard.

Nytårskur 2021 – digitalt

Kort over tiltag i 2021-2024

Naturpark Lillebælt har lavet et kort over alle de tiltag, som er planlagt til at forbedre havmiljøet i naturparken de næste år.

– På kortet kan man se, at der er rigtig mange projekter i gang i hele naturparken. Vi etablerer stenrev og planter ålegræs allerede i år og vi laver frivillige fiskereservater og fiskebørnehaver. Samtidig laver vi ny formidling og flere muligheder for, at folk kan komme ud i det fri og se havet og lære om det. Ved at opleve naturen, lærer vi samtidig at passe på naturen. Kolding Stenbank er et godt eksempel på en indsats, der både giver formidling, fællesskab og forbedringer i havet, siger Eea Haldan Vestergaard.

Klik på billede for at se kort i pdf

Opmærksomheden er stigende

Hun kan tydeligt mærke, at der er en stigende interesse for at komme ud i naturen og en øget bevidsthed om bæredygtighed og natur. Fx er alle borgmestre rundt om Lillebælt enige om, at der skal gøres noget ved Lillebælts havmiljø. De har sendt et brev til miljøministeren, og bedt staten om hjælp. Også lokalt i Kolding fylder havmiljøet.

– I Kolding har der været meget opmærksomhed på især Marina City, og her har vi i Byrådet besluttet at lave biodiversitets-forbedringer som biohuts, plantning af ålegræs og etablering af stenrev. Det er meget positivt, at der er stigende fokus på skabe bæredygtige løsninger og Naturpark Lillebælt er en vigtig spiller på den bane, slutter Eea.

Se oplæg fra årets nytårskur i Naturpark Lillebælt, som viser hvad kommunerne og forsyningsselskaberne gør for at reducere udledninger og miljøbelastningen til Lillebælt (pdf).

Se oplæg fra Miljøstyrelsen om vandplanerne fra nytårskuren 2021 (pdf)

Se naturparkrådet. 

Læs om Marina Citys bæredygtighedstiltag.